Frist
27/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver

Asker kulturskole

Asker kulturskole søker rådgiver, fast 100 % stilling

Vil du være med å utvikle en av Norges største kulturskoler som også forvalter Den kulturelle skolesekken som direktekommune?

Kulturskolen har mange spennende utviklingsprosjekter som bl.a. innebærer nye samarbeid med andre kommuner, skoler og kunst- og kulturinstitusjoner, etablering av fordypningstilbud i alle kunstfag og utvikling av nye kulturskolelokaler.

Vi søker nå etter en rådgiver med erfaring fra arbeid med kunst og kultur for og med barn og unge og fra offentlig forvaltning. Stillingen har rom for initiativ og forming av egne oppgaver og du vil jobbe tett på kulturskolens lederteam bestående av tre avdelingsledere og virksomhetsleder. Stillingen inngår også i et nettverk av rådgivere innenfor tjenesteområdet medborgerskap.

Vi ser etter deg som har god kjennskap til kulturskolens samfunnsoppdrag, virksomhet og opplæringstilbud, og som ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen. Erfaring med prosjektledelse og samskapende prosesser er en fordel.

Arbeidssted er i Asker sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • planarbeid, knyttet til utvikling av strategiske og operative planer samt medvirkningsarbeid knyttet til disse
 • utarbeide saker for politisk behandling
 • prosjektarbeid; søknadsskriving, prosjektledelse og rapportering
 • koordinering av kulturskolens årshjulprosesser
 • kvalitetsarbeid – koordinere og følge opp kulturskolens læreplaner og kvalitetssystem, herunder prosesser og rutiner i kulturskolen
  lederstøtte
 • oppgaver innen Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken
 • andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet på masternivå
 • relevant erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning er ønskelig
 • erfaring fra utviklingsarbeid og planarbeid innenfor kultur- og/eller utdanningsfeltet
 • erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid er ønskelig
 • innsikt i og erfaring fra kunst- og kulturfeltet
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • svært gode digitale ferdigheter

Unntak fra utdanningskravet kan bli gitt dersom kandidaten har betydelig og relevant erfaring fra fagfeltet.

Personlige egenskaper

 • har interesse for kunst, kultur og kulturskoleopplæring for barn og unge
 • har gode kommunikasjonsegenskaper
 • har god forståelse og interesse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • jobber strukturert og kan ha flere baller i luften
 • er utviklings- og endringsorientert
 • har gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og fleksibel
 • er positiv og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • stort tverrfaglig rådgivermiljø i kommunen
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Kim Stian Gjerdingen Bakke
Virksomhetsleder
Tlf: 41434101

Frist
27/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.