Frist
20/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Lydmester

Bærum kulturhus

Bærum kulturhus programmerer og drifter scenene Store Sal, Underhuset, Foajéscenen, Sandvika Teater og Lille Scene. I tillegg er Dans Sørøst-Norge og kulturnæringsnettverket Tanken også en del av Bærum kulturhus sin virksomhet. I et normalår gjennomføres ca. 600 arrangementer for 120.000 besøkende. Arrangementene spenner over et bredt spekter innen musikk, dans, teater og billedkunst, fremført av så vel profesjonelle artister som av et aktivt lokalt kulturliv. Hovedoppgaven til Bærum kulturhus er å utvikle og formidle et bredt og inspirerende kulturtilbud til alle, vi er også en profesjonell visningsarena for det lokale kulturlivet. Vi skal by på Norges beste kulturopplevelser.

Teknisk avdeling i Bærum kulturhus ledes av teknisk ansvarlig og består ellers av åtte personer innen fagene lys, lyd og scene. I tillegg har vi en fast gruppe frilansere.

Stillingen skal lede vår lydgruppe, og vil ha et overordnet ansvar for lydavdelingens utstyr, lagerhold, rutiner, vedlikehold og videreutvikling i samarbeid med teknisk ansvarlig. Lydmester designer og avvikler også lyd på våre forestillinger på lik linje med resten av avdelingen. Arbeidstiden følger arrangementene ved Bærum Kulturhus’ scener, og er i stor grad lagt til ettermiddag, kveld og helg. Stillingen rapporterer til teknisk ansvarlig.

Vi søker nå en lydmester som ønsker å bidra til å videreutvikle Bærum kulturhus som et av landets ledende kulturhus, og leter etter deg som har god og relevant erfaring med lyd i forbindelse med avvikling av dans, teater og konserter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fagfeltet lyd
 • Planlegge og tilrettelegge det tekniske arbeidet
 • Oppfølging av lydteknikere i arbeid, og sørge for god informasjonsflyt og forutsigbarhet
 • Ansvar for å leie inn eksterne lydteknikere ved behov
 • Være teamleder og sikre effektive arbeidsprosesser overfor teknisk personale, artister og leietagere
 • Lydteknisk arbeid ved prøver og arrangement
 • Vedlikehold av teknisk utstyr
 • Planlegging og videreutvikling av utstyrsparken i samråd med teknisk ansvarlig
 • Bidra til god ressursutnyttelse, samt godt samarbeid i teknisk avdeling og huset for øvrig
 • Støtte andre faggrupper ved rigg, prøver og arrangement
 • Kontakt med arrangører og leietakere
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskole med fagbrev innenfor film-/lyd-/ musikktekniske fag
 • Minimum 8 års relevant arbeidserfaring
 • Utdannelse eller erfaring i teamarbeid og ledelse er ønskelig
 • Inngående kunnskap om lydteknisk utstyr
 • Solid erfaring kan evt. erstatte formell utdanning
 • Beherske norsk og engelsk – muntlig og skriftlig
 • Gode data- og nettverkskunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode lederevner
 • Møter tidsfrister og setter høye krav til kvalitet på eget arbeid
 • Ryddig og grundig
 • Kunne jobbe systematisk og strukturert i et aktivt miljø
 • Serviceinnstilt og engasjert
 • Evne til å bygge gode relasjoner eksternt og internt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med dyktige kolleger
 • Arbeidstid tilpasset aktiviteten ved tjenestestedet og regulert med en arbeidstidsordning i henhold til gjeldende lov- og regelverk
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til fastsatte satser

Spørsmål om stillingen

Ove Borgersen, Teknisk ansvarlig, Telefon 951 57 204

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Frist
20/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.