Frist
07/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver med fagkoordinatoransvar for Den kulturelle skolesekken (DKS)

Asker kulturskole

Asker kulturskole søker rådgiver med fagkoordinatoransvar for Den kulturelle skolesekken (DKS) i fast stilling inntil 100 %

Kulturskolen søker rådgiver med fagkoordinatoransvar for DKS med solid erfaring fra kunst- og kulturfeltet og offentlig forvaltning.

Asker er direktekommune i Den kulturelle skolesekken og forvalter med dette hele ordningen. I tillegg forvalter kulturskolen en lokal barnehagesekk og Den kulturelle spaserstokken. Til sammen utgjør disse ordningene et kunst- og kulturfaglig produksjonsmiljø i kulturskolen som nå styrkes med mulighet for ansettelse i inntil 100 % fast stilling som fagkoordinator. Asker kommunes temaplan for kultur legger også opp til en styrking av DKS-ordningen.

Vi søker etter en fagkoordinator med bred erfaring fra flere av DKS sine programområder; visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv og film, samt fra offentlig forvaltning. Det er et mål at den samlede kunstfaglige kompetansen i DKS-teamet skal være bredt sammensatt, og det vil derfor tas hensyn til sammensetningen av kompetansen i DKS-teamet ved vurdering av søkerne.

Arbeidssted er i Asker sentrum, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Tiltredelse så snart som mulig og etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken (DKSS)
 • Utarbeide saksfremlegg for administrativ og politisk behandling
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging i samarbeid med økonomikonsulent og avdelingsleder
 • Utvikling av strategiske samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle prosjektsøknader og rapportering
 • Utvikling av nye DKS-produksjoner i samarbeid med skoler, kunstnere/utøvere og institusjoner
 • Videreutvikling og veiledning av etablerte produksjoner i samarbeid med skoler, kunstnere og institusjoner
 • Innkjøp av ferdige produksjoner
 • Kontrahering og oppfølging av utøvere
 • Prosjektarbeid internt i DKS Asker i samarbeid med andre fagområder
 • Informasjonsarbeid knyttet til DKS
 • Elev- og skolemedvirkning samt evalueringsarbeid sammen med elever, skoler og utøvere
 • Andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet på masternivå
 • relevant erfaring som produsent for utvikling av kunst- og kulturproduksjoner rettet mot barn og unge
 • god kjennskap til kunst- og kulturfeltet og DKS og DKSS sitt samfunnsoppdrag
 • erfaring med medvirkningsprosesser og samskapende prosesser
 • relevant erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • erfaring med utarbeidelse og behandling av saksfremlegg for politisk behandling
 • utstrakt nettverk innen kunst- og kulturfeltet
 • svært gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • interesse for kunst- og kulturformidling til barn og unge
 • ønske om å bidra til utviklingen av kunst- og kulturopplevelser for barn og unge
 • god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • er strukturert og kan ha flere baller i luften
 • er utviklings- og endringsorientert
 • er positiv og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og kreativ
 • trives med å jobbe sammen med andre, men også kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • stort tverrfaglig rådgivermiljø i kommunen
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Kim Stian Gjerdingen Bakke
Rektor og virksomhetsleder
66768104
41434101

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Frist
07/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside