Frist
04/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Distriktsmusiker og cellolærer

Rana kulturskole

Rana Kulturskole har ca 19 ansatte fordelt på 15,2 årsverk, og har ca 300 elever. Kulturskolen gir instrumental- og vokalopplæring, samt kurs innenfor teater og visuelle fag. Vi har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og fritidsmusikkliv. Flere dirigenter for kor, korps og orkester er ansatt i Kulturskolen. KammeRana er kulturskolens egen profesjonelle distriktsmusikergruppe, satt sammen av ansatte i kombinerte stillinger som musikkpedagoger og utøvere.

Rana kultuskole har ledig:

 • 100 % fast stilling som distriktsmusiker og cellolærer

Stillingen er sammensatt av 50% utøverdel og 50% undervisning . Den tilsatte vil sammen med 5 andre musikere utgjøre distriktsmusikergruppa «KammeRana».

Tiltredelse i stilling: 01.11.2022

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Undervisning av elever på cello
 • Utvikle egne konserter, konserter med ensemble, skolekonserter, samt musikerassistanse til lag /foreninger og regionalt samarbeid.
 • Konsertering, solistoppgaver og konsertproduksjonerMusikalsk ledelse av prosjekter og tverrfaglig samarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av elevkonserter, foreldrekontakt og andre møteaktiviteter.
 • Dirigent og instruktøroppgaver
 • Utviklingsarbeid
 • Oppgaver tilknyttet akkompagnement av elever

Kvalifikasjonskrav:

 • Musikkfaglig/pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet
 • PPU er ønskelig men kan tas etter jobben er startet
 • Gode utøverferdigheter
 • Undervisningskompetanse på cello, individuelt og i gruppe
 • Erfaring fra strykeensemble og instrumentalundervisning, individuelt og i grupper
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B og disponerer egen bil
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å være med å utvikle kulturskolens musikertjeneste og undervisningstilbud
 • Du er samarbeidsvillig og liker å arbeide i team
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner med barn og voksne
 • Du er strukturert og målrettet, med gode kommunikasjonsevner
 • Du har evnen til å planlegge og gjennomføre konserter og prosjekter
 • Som kollega er fleksibel, kreativ og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • En spennende og interessant jobb
 • Et godt kulturtilbud
 • Et godt arbeidsmiljø med et engasjert og faglig sterkt personale
 • Gode lokaler med eget undervisningsrom

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til prøvespill og intervju.

De to siste referanser må oppgis.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:

Sigurd Lillebjerka Tverrå, tlf.: 75 14 55 31 / 915 444 56 eller epost: sigtve@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Frist
04/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!