Frist
02/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Produksjonsteknisk leder

Norges musikkhøgskole (NMH)

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon har vi ledig 100 prosent fast stilling som produksjonsteknisk leder. Seksjonen har som ansvar å tilrettelegge og gjennomføre konserter og arrangementer, drift av konsertsaler og en park av teknisk utstyr. Som produksjonsteknisk leder vil du ha arbeidslederansvar for våre teknikere og ansvar for teknisk planlegging av våre arrangementer. Du vil også ha ansvar for teknisk drift av våre konsertsaler, HMS og vår utstyrspark av lyd/lys/sceneutstyr. Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter og rapportere til produksjonssjef.

Vi ser etter deg som har solid fagkunnskap innen konsert- og sceneproduksjon, god økonomisk forståelse, høy logistisk sans og som evner å ha mange baller i lufta og tenke både kort- og langsiktig på samme tid. Du må ha evnen til å engasjere og motivere de rundt deg og ha en serviceinnstilt tilnærming i det daglige arbeidet, i kontakt med både studenter og ansatte.

Sentrale oppgaver

 • Ansvar for teknisk planlegging og teknisk bemanning av våre produksjoner
 • Operativt arbeid i forbindelse med arrangementer
 • Innkjøp, anskaffelser og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av lyd-, lys-, AV- og sceneutstyr (FDV)
 • Delegert budsjettansvar for avdelingens tildelte drifts- og langtidsbudsjett
 • Intern veiledning og arbeidsstøtte overfor studenter og ansatte innenfor stillingens arbeidsfelt, inkludert ansvar for skolens utlånssystem av lyd-, lys- og sceneutstyr

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, dette arbeidet reguleres og kompenseres gjennom en særavtale.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdanning. Omfattende og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • God fagkunnskap generelt, høy kompetanse og erfaring innen et eller flere av fagområdene lyd, lys, scene og AV.
 • Dokumentert erfaring fra operativt arbeid knyttet til profesjonell arrangementsvirksomhet (lyd/lys/scene)
 • Erfaring med forvaltning og/eller anskaffelse av teknisk utstyr
 • Erfaring med og god forståelse for forskjellige musikalske stilretninger og kunstneriske uttrykk
 • Erfaring med HMS-arbeid
 • Erfaring med planlegging, koordinering og prosjektledelse vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • Analytisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Serviceinnstilt, konstruktiv, inkluderende og raus

Personlig egnethet og referanser vil tillegges stor vekt.

Tiltredelse: 01.10.2022 eller etter avtale.

Generelt

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som senioringeniør, stillingskode 1181, lønnstrinn 64-70 (f.t. kr 593 500 – kr 661 400 pr. år). Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av en godt etablert særavtale/arbeidstidsavtale med et årlig fast kronetillegg for arbeid på arrangementer/utenfor fleksitid. Antall oppmøter og arbeid på arrangementer reguleres av særavtalen og følger periodevis oppsatt arbeidsplan. Stillingen følger fleksitidsordningen for øvrig arbeid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Lars Holmen Kurverud på telefon 23 36 70 85 eller e-post lars.h.kurverud@nmh.no.

Frist
02/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole