Frist
31/08/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Spennende 40-50% stilling som fiolin-lærer i kulturskolen!

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon og keramikk. Vi holder til i tre hovedlokasjoner: Folkets hus i Krokstadelva, Knutepunkt Svelvik og Union Scene. Denne stillingen gjelder Krokstadelva.

Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Fiolinundervisning (individuell undervisning og gruppeundervisning/orkesterledelse)
 • Delta i prosjekter og tverrfaglig arbeid, bidra i forestillinger/konserter m.m.
 • Undervisningen foregår på Steinberg skole på tirsdager og i Kulturskolens lokaler på Folkets hus i Krokstadelva på onsdager
 • Samarbeide med kolleger på tvers av fag og lokasjon
 • Personalmøter på utvalgte fredager kl 9-13
 • Seksjonsmøter etter avtale
 • Aktivitetsdag, en lørdag pr. skoleår
 • Andre møter og arrangementer

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har en bred og allsidig kompetanse innfor fiolinundervisning og orkesterledelse.

Utdanning:

 • Minimum 3-4 år utdanning på høgskole eller universitetsnivå med både fag og pedagogikk

Erfaring:

 • Erfaring fra kulturskoleundervisning, eller annen tilsvarende undervisning av barn og unge

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Kreativ
 • Selvgående
 • Samarbeidsorientert
 • Fleksibel
 • Positiv
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende 40-50% stilling i en kulturskole i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • Deltakelse i kollegasamarbeid
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Kontaktinformasjon

Hansen, Geir Morten, Virksomhetsleder Drammen Kulturskole og Ung Kultur, 467 83 000, geir.morten.hansen@drammen.kommune.no
Lystad, Kristina, Avdelingsleder 2, 457 24 684, kristina.lystad@drammen.kommune.no

Frist
31/08/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside