Frist
01/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kvinesdal kommune har ca 6000 innbyggere og ligger sentralt midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Det er tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i kommunen. Felles kirkekontor er sentralt plassert i kommunesenteret. I menighetene i Kvinesdal er det to prester, diakon, trosopplærer, to organister, tre kirketjenere, to kirkegårdsarbeidere, to merkantilt ansatte og kirkeverge.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Det er ledig fast organiststilling i inntil 70 % i Kvinesdal kirkelige fellesråd. 20 % av stillingen er knyttet til barn og ungdom i Kvinesdal sokn.

Arbeidsoppgaver

Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Organisten deltar også ved institusjonsandakter, og noen andre møter i menigheten og er en ressurs i konfirmantundervisning. I samarbeid med staben og frivillige medarbeidere delta i annen kirkemusikalsk virksomhet i menighetene som bl.a. konserter, stabsmøter, jule- og påskevandringer og gudstjenesteutvalg. Det er en prioritert oppgave å bidra i et variert og allsidig sang- og musikkliv i menighetene i samsvar med rådene sine gjeldende mål og planer.

20 % stillingsressurs er øremerket barn og ungdom i Kvinesdal sokn.
Arbeidsoppgavene vil bli forsøkt tilpasset den enkelte sin kompetanse og interesser. Når det gjelder kantor vises det for øvrig til Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer.

Kvinesdal kirke: Orgel fra 1983, bygget av Bruno Kristensen. Orgelet har 24 stemmer, fordelt på hovedverk, pedal og ryggpositiv. Det er Steinway flygel i kirken.

Feda kirke: Orgel fra 1979, bygget av H.J. Jørgensen fra Oslo. Orgelet har 12 stemmer, samt tre pedaltransmisjoner fordelt på to manualer og pedal. I kirken er det også et piano.

Fjotland kyrkje: Orgel fra 1970, bygget av Vestlandske orgelfabrikk. Det er senere restaurert av Bruno Kristensen. Orgelet har 12 stemmer. Kirken har i tillegg nytt Yamaha flygel.

Netlandsnes kapell i Fjotland: Allen L- 4 orgel med 2 manualer og pedal. Det har 27 stemmer, 7 frikombinasjoner og 2 lydkanaler med digitale romklanger. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og prøvespilling. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for

Kvalifikasjoner

I tillegg til de formelle kvalifikasjoner, vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet. Søker må beherske norsk språk – skriftlig og muntlig. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Kontaktinformasjon

Per Øistein Rogstad

Frist
01/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kvinesdal kommune har ca 6000 innbyggere og ligger sentralt midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Det er tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i kommunen. Felles kirkekontor er sentralt plassert i kommunesenteret. I menighetene i Kvinesdal er det to prester, diakon, trosopplærer, to organister, tre kirketjenere, to kirkegårdsarbeidere, to merkantilt ansatte og kirkeverge.