Frist
15/08/2022

Søknad leveres
martha.mikalsen@vefsn.kommune.no

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Kalender

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

VårFEST 2022 – «Nye konstellasjoner»

23/08/2022 Kl. 18:45-21:00

Oslo

VårFEST 2022 – «Nye konstellasjoner»

24/08/2022 Kl. 19:30-21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dramatiker søkes til kirkespill

Kirken i Vefsn

Dramatiker søkes til å skrive kirkespill om da Dolstad kirke ble til.

Kultur i kirken – Vefsn i samarbeid med Mosjøen byspill søker dramatiker som kan skrive et kirkespill om Dolstad kirke med forestillinger i 2024/2025. Kirkespillet settes opp i forbindelse med Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad og Mosjøens by-jubileum 2025. Oppdraget har varighet fra 1. oktober 2022 – 1. juni 2023. Den som søker må utforme en kunstnerisk idé til kirkespillet og skissere denne i en synopsis vedlagt søknaden.

Målsetting

Målsetting for prosjektet er å skape et kirkespill med utspring i Dolstad kirke, som kan glede byen i flere år fremover. Kirkespillet skal være tverrkunstnerisk og bestå av både tale, sang, musikk og dans. Vi ønsker at kirkespillet både skal ha en lokal forankring, gjennom lokale aktører og lokal historie, og en kirkelig forankring gjennom kirkestedet som arena og tekster som reflekter rundt levd liv, tro og håp. Vi ønsker et prosjekt der profesjonelle aktører kan være med og løfte fram amatører til en framføring av høy kvalitet for et bredt publikum.

Historisk bakgrunn

Dolstad kirke ligger i Mosjøen, Vefsn kommune og har plass til om lag 400 personer. Det har vært kirkested på Dolstad siden 1100- tallet, og nåværende kirke ble fullført i 1734. Rett ved kirka, står Vefsn bygdetun, der Helgeland museum har samlet flere historiske bygninger fra Vefsn. I disse omgivelsene ser vi for oss et kirkespill. Navnet Dolstad er nært beslektet med det samiske ordet dolle/dålle, som betyr ildsted. Det har i uminnelige tider vært samisk bosetning og aktivitet i Vefsn, og sørsamer utgjør en viktig del av Mosjøens historie. Fra gammelt av var jordbruk og skogbruk de viktigste næringsveiene i Vefsn. Det ble også drevet fiske, blant annet i Lofoten. Særpreget for Vefsn er møtet mellom innlandet og kystkulturen, gjennom bl.a tømmerfløting, handel og bytting av varer. Tiendebytte er et marked i Mosjøen som arrangeres hvert år, ved mikkelsmesse den 29. september. Det fins dokumentasjon på at Tiendebytte i Vefsn har vært arrangert fra 1700-tallet, der folket betalte sin tiende og hadde marked der det ble solgt og handlet varer.

Mosjøen byspill startet opp i 1992, med forestillingen «Dæ året byen vart te by», som var en vandreforestilling gjennom bebyggelsen i Sjøgata. Forestillingen ble vist flere ganger med noen års mellomrom, og tekst og handling ble omskrevet og utviklet fra gang til gang. Noen scener ble tatt ut, andre ble endret og nye kom til. Teksten til Stig Bang og musikken til Stein Ivar Mortensen var grunnlaget fram til 2008 da Edvard Rønning overtok som dramatiker i musikalen «Til verket» som handlet om framveksten av Mosjøen som industriby. Musikken var skrevet av Raymond Enoksen og librettoen ble til i samarbeid mellom Enoksen og Tordis Landvik.

I 2014 var et helt nytt vandrespill klart. «Kvinner over en lav sko» var skrevet av Ragnar Olsen med musikk av Bodvar Drotninghaug Moe. Temaet var som tittelen sier kvinnehistorie, der mange av distriktets sterke kvinner ble hyllet. I forbindelse med oppsetningene ble det også klart at to av dem, Elsa Laula Renberg og Astrid Langjord, skulle hedres med statuer i Mosjøen. Lokal forankring – Lokale aktører: barnekor, ungdomskor, blandakor, kulturskole, dans og teaterlag.

For deg som søker:

Søknad sendes innen 15. august til:
martha.mikalsen@vefsn.kommune.no

Innhold i søknaden

  • Skriv en kort søknadstekst der du presenterer deg selv og ditt kunstnerskap.
  • Legg ved cv, bilde og gjerne eksempler på tidligere arbeid
  • En kort synopsis for kirkespillet, der kunstnerisk ide presenteres

Dramatikeren som får oppdraget, må være tilgjengelig for komponist og regissør i utviklingsperioden høst 2023 og vår 2024, i tillegg til oppdragsperioden.
Lønn etter avtale, med utgangspunkt i dramatikerforbundets satser

Kontaktpersoner:

  • Martha Mikalsen, kantor i Dolstad kirke: 958 32 798
  • Marit Thrana, produsent, 997 34 539.

Les litt om historiske enkelthendinger til Dolstad kirke.

Mer informasjon om Dolstad området og Vefsn bygdetun:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirken-i-vefsn/menigheter/dolstad/om-dolstad-kirke/
https://helgelandmuseum.no/besokssted/vefsn-bygdetun/

Frist
15/08/2022

Søknad leveres
martha.mikalsen@vefsn.kommune.no

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Stillinger

Produksjonsteknisk leder

Norges musikkhøgskole (NMH)

Produksjon og plansjef

Carte Blanche

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev