Frist
25/08/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i partiturspill

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er en 20 prosent stilling og er ledig for en åremålsperiode på 4 år fra 1. januar 2023.

Stillingens fagområde er partiturspill. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i partiturspill og i akkompagnement på klaver innenfor kandidatstudiene og mastergradsstudiene i dirigering, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere:

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som dirigent og akkompagnatør
  • Erfaring som lærer i partiturspill og som dirigent samt gode resultater fra undervisning på høyt nivå
  • Erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer
  • Erfaring fra en god bredde av repertoar, spesielt er det ønskelig med erfaring fra opera og samtidsmusikk

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektorkompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad med CV og vedlegg i form av attester og vitnemål skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju, og kan også bli bedt om å levere supplerende dokumentasjon av sine kvalifikasjoner.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor i ltr. 58-68 (kr. 534 900 – 636 700 i 100 prosent stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Frank Havrøy, tlf. 91 57 46 76, e-post fhavroy@nmh.no, eller seniorrådgiver Kjetil Solvik, tlf. 95 72 19 05, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks 5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Frist
25/08/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.