Frist
17/07/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Sør-Varanger kulturskole søker etter gitarlærer i 1/1 fast stilling med tiltredelse 12.08.2022.

Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle gitarmiljøet i kulturskolen og i kulturlivet i Sør-Varanger! Undervisningen foregår individuelt eller i mindre grupper og gjerne i samspillingsgrupper og band i tillegg.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Undervisning av kulturskolens elever, i breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram.
 • For- og etterarbeid knyttet til undervisning.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og forestillinger i kulturskolens regi.
 • Samarbeid med andre virksomheter, som grunnskole og allmen kultur.
 • Oppfølging og kontakt med elever og foresatte.
 • Deltakelse i kulturskolens møter, utviklingsarbeid og lærerkollegiet som helhet.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum tre års kunstfaglig utdanning.
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
 • Alternativ faglærerutdanning med minimum 120 stp. kunstfag.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B
 • Erfaring med digitalte verktøy til administrasjon, kommunikasjon og undervisning.

I særskilte tilfeller kan personer som ikke tilfredstiller kravene ansettes, dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Vi oppfordrer derfor interesserte parter til å søke selv om man ikke oppfyller samtlige krav.

Politiattest, ikke eldre enn tre måneder må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Behersker instrumentet ditt godt – og gjerne har flere ferdigheter å bidra med.
 • Arbeider godt både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Brenner for faget ditt, og er opptatt av din egen pedagogiske utvikling.
 • Trives i arbeid med barn og ungdom.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale. Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil i undervisningssammenheng. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontaktperson:
Per Anders Store
Tlf: 78 97 17 14

Jobbe og bo i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no.

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere IKKE skal oppgi BANK-ID i søknadsprosessen.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Frist
17/07/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside