Frist
31/07/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Sommerpønsj

01/07/2022 Kl. 19:00

Oslo

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Vår kantor i Østre Halsen menighet går av med pensjon etter over 20 års virke i Larvik kirkelige fellesråd. Vi søker derfor etter ny kantor/organist i en 100% stilling fordelt på 70% ordinær kantorstilling i Østre Halsen menighet og 30% spesielt knyttet til gravferder i fellesrådsområdet.

Arbeidsstedet/menigheten:

 • Menigheten har 4274 medlemmer. Østre Halsen kirke er en arbeidskirke fra 1983.
 • Det er gudstjeneste 3 søndager/måned (nåværende forordning).
 • Instrumenter: Orgelet er fra 1984 og er bygget av Hammarberg. Mekanisk traktur med 15 stemmer. Det er også et flygel i kirken.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti. Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetens øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Ha et utvidet ansvar for organisttjenester ved gravferd i Larvik kirkelige fellesråd.
 • Samarbeid med lokalt kulturliv.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP. Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt

Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, e-post: sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Tiltredelse etter avtale.

Frist
31/07/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev