Frist
17/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Mangfoldige Moss: Skapende – Varmere – Grønnere

Moss ligger sentralt plassert på østsiden av Oslofjorden. Byen har gode kollektivtilbud med både tog, buss og fergeforbindelser og ligger nær E6.

Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg – alene, med venner eller med familien!

Moss byr på et yrende kunst- og kulturliv, har en spennende byhistorie, urbane møteplasser i utvikling, og ikke minst vakker natur både til lands og til vanns.Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikkterapeut

Moss kulturskole

«Vil du være med på å utgjøre en forskjell?»

Jobb som musikkterapeut i Moss!

Vi har ledig ettårig prosjektstilling på inntil 100 % som musikkterapeut i Moss kulturskole. Stillingen er ledig fra 1. august.

Hos oss får du

 • dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • mulighet å jobbe som musikkterapeut i en kommune der behovet for slik ekspertise er stor
 • mulighet å påvirke stillingens innhold og egne arbeidsoppgaver
 • være med på å etablere og utvikle et helt nytt fagfelt i Moss kulturskole
 • mulighet til å jobbe i en kulturskole som er i utvikling
 • mulighet til å jobbe i en kommune som satser på kultur og samhandling

Og du får selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Arbeidsoppgaver

 • jobbe målbevisst med å bruke musikkterapeutiske virkemidler for å fremme ressurser og livskvalitet hos ulike grupper (psykisk helse barn og unge, PU osv)
 • være med på å etablere nye enkelt- og gruppetilbud i kulturskolen for barn og unge med større eller mindre tilretteleggingsbehov
 • kunne tilby opplæring, veiledning eller rådgivning med musikkterapeutiske verktøy til kollegaer som en del av kompetansedeling i vår kulturskole
 • samarbeid med skolehelsetjeneste, BUP, familieteam og andre relevante samarbeidspartnere i kommunen
 • bidra i integrerings- og oppfølgingsarbeidet av flyktninger i kommunen
 • for- og etterarbeid til undervisning
 • møtedeltagelse og andre pålagte arbeidsoppgaver
 • oppfølging og kontakt med elever, foresatte og ansatte

Du vil samarbeide med

 • kolleger i kulturskolen
 • kulturskoleelever og foresatte
 • familieteam og familieterapeut
 • barnevern
 • skolehelsetjeneste
 • fritidsklubbene
 • andre aktuelle virksomheter og avdelinger i kommunen

Arbeidstid

 • kulturskoleundervisning på ettermiddags- og kveldstid
 • møtetid i kulturskolen på dagtid
 • samarbeid med andre virksomheter og avdelinger i kommunalområdet på dagtid

Arbeidssted

Kulturskolens hovedbase er på Bytårnet skole, sentralt i Moss. Andre arbeidssteder er avhengig av hvilke kommunale samarbeidspartnere som knyttes til prosjektstillingen.

 

Er du den vi ser etter?

Du har:

 • høyere utdanning innen musikkterapi tilsvarende master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravene
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Du bør ha:

 • erfaring med musikkterapeutisk arbeid med barn og unge, gjerne i kulturskole
 • god til å bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere som elever, foresatte og kolleger
 • gode digitale ferdigheter
 • førerkort

Politiattest

Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • sterk motivasjon for å arbeide med barn og unges folkehelse
 • serviceinnstilt og imøtekommende
 • ønske om å bidra i kulturskolens profesjonelle læringsfellesskap
 • god til å finne sin plass og trives med å jobbe både individuelt og i tverrfaglig samarbeid

Hvem er vi?

Moss kulturskole har i dag ca. 620 elevplasser og tilbud innen musikk, musikkteater, teater og visuelle kunstfag. Kulturskolens tilbud tilbys barn og unge i Moss og Våler. Vi har 30 ansatte fordelt på 13,8 årsverk.

Kulturskolen har per i dag ikke egne lokaler og undervisningen er derfor desentralisert. Hovedbasen er i dag på Bytårnet skole.

Skolen har et tett og godt samarbeid med kulturskoler i Østfold og Follo.

Rammeplanen «Mangfold og fordypning» er politisk vedtatt og vi har fokus på utvikling av tilbudene våre så vel som organisasjonen vår. Kulturskolen deltar i utviklingsprosjektet «Kulturskolebasert vurdering for læring» neste skoleår, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

Om stillingen

Stillingen som musikkterapeut er en ettårig prosjektstilling med støtte i regionale folkehelsemidler fra Viken fylkeskommune. Prosjektet har som mål å redusere helseforskjeller ved å prioritere universelle strategier, tverrfaglig arbeid og tidlig innsats. Som delmål skal prosjektet bidra til å nå mange barn og unge som har behov for terapeutens ekspertise. Stillingen bidrar til en ønsket utvikling av Moss kulturskole og åpner for nye brukergrupper.

Ut fra måloppnåelse vil behov for stillingen vurderes og fast tilsetting kan bli en mulighet.

Moss kommune har høye tall på familier med lavinntekt og barn/ unge med nedsatt psykisk helse. Andel barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt er signifikant høyere i Moss enn ellers i landet. Ungdoms- og videregående skoleelever i Moss skiller seg ut fra landsgjennomsnittet med høy andel som rapporterer om depressive symptomer og ensomhet.

Behovet for musikkterapeutisk kompetanse er stort i Moss. Kulturskolen ønsker i samarbeid med den som tilsettes å opprette både individuelle tilbud og gruppetilbud. I tillegg er det et behov at kulturskolens lærere kan tilbys opplæring, veiledning eller rådgivning med musikkterapeutiske verktøy som kompetansehevende tiltak.

Sammen med musikkterapeuten ønsker kulturskolen å fremstå som et ressurssenter for kommunens tjenester gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi ønsker å tilby kompetansen der det er behov, det være seg i skolehelsetjenesten, BUP, familie- og ungdomsteam, fritidsklubber m.m. Deltagelse i, og opplevelser med musikk og kultur kan danne grunnlag for mestring og økt livsglede uansett alder. Sammen med deg som har den rette kompetansen ønsker Moss kulturskole å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet med musikk som terapiform.

Informasjon om prosess

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

Espen Rønneberg-Giertsen, kulturskolerektor, mob. 940 11 268

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av juni måned.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 6814, Musikk- og kulturskolelærer. Lønn etter avtale innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss!
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Frist
17/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Mangfoldige Moss: Skapende – Varmere – Grønnere

Moss ligger sentralt plassert på østsiden av Oslofjorden. Byen har gode kollektivtilbud med både tog, buss og fergeforbindelser og ligger nær E6.

Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg – alene, med venner eller med familien!

Moss byr på et yrende kunst- og kulturliv, har en spennende byhistorie, urbane møteplasser i utvikling, og ikke minst vakker natur både til lands og til vanns.