Frist
07/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer tilrettelagt musikkundervisning

Asker kulturskole

Vi søker musikkterapeut/musikkpedagog som brenner for faget tilrettelagt musikkundervisning og å gi eleven handlingsrom der gode musikalske og mellommenneskelige opplevelser står i sentrum. Du er ressursorientert, en god lagspiller og åpen for samarbeid med de andre fagfeltene på kulturskolen. Du kan tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev, også når det i stor grad handler om å tilpasse undervisningen til instrumentene eleven søker seg til. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling.

• Kulturskolelærer tilrettelagt musikkundervisning i 26 % fast stilling fra 1.8.2022.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning hovedsakelig individuelt. Noe gruppeundervisning kan være aktuelt
 • For- og etterarbeid knyttet til undervisning
 • Tverrfaglig samarbeide med andre fagseksjoner
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning, forestillinger, visninger og ulike prosjekter
 • Oppfølging og kontakt med elever og foresatte
 • Deltagelse i møter i fagseksjoner, lærerteam, lærerkollegiet som helhet og med skolens ledelse

Undervisningssted vil i hovedsak foregå i kulturskolens lokaler sentralt i Asker

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere musikkutdanning, minimum Bachelor-grad
 • Pedagogisk utdannelse i grunnutdanning, videreutdanning i musikk og helse eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra tilrettelagt undervisning for elever med særskilte behov er ønskelig
 • Erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag er ønskelig
 • Grunnleggende ferdigheter på piano. Allsidighet når det gjelder å tilpasse undervisningen til elevens behov og instrumentønsker
 • Gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
Vi søker deg som

 • har interesse for kunst, kultur og kulturskoleopplæring for barn og unge
 • ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen generelt, og faget tilrettelagt musikkundervisning spesielt
 • er positiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og kreativ
 • trives å jobbe sammen med andre, men også kan jobbe selvstendig
 • har kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolen
 • har god evne til samarbeid, kommunikasjon og samhandling
 • viser initiativ og tar selvstendig ansvar

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • arbeid organisert i lærerteam
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • mulighet for faglig utvikling
 • lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Kontaktperson

Tor Åge Moan Schunemann, avdelingsleder musikk, tlf: 976 70 342, tor.age.moan.schunemann@asker.kommune.no

Frist
07/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.