Frist
12/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Akustikkrådgiver for musikklokaler

Buskerud musikkråd, Østfold musikkråd og Norsk musikkråd

Vil du jobbe for bedre musikklokaler?

Vil du være med på laget og jobbe for at musikklivet får bedre tilrettelagte øvings- og fremføringslokaler? Det er et stort behov nasjonalt, regionalt og lokalt for kartlegging, akustikkmåling, synliggjøring av behov og rådgivning på dette feltet. Musikkrådene i Norge har dette som en av sine kjernesaker. Vi søker en person som kan ha ansvaret for dette arbeidet både i Østfold (40%) og Buskerud (40 %), samt noe arbeid nasjonalt i Norsk musikkråd (20%).

Arbeidsoppgaver

 • Akustikkmålinger med rapportskriving
 • Kartlegging av lokaler
 • Rådgivning til lag, foreninger, lokale musikkråd, organisasjoner og det offentlige
 • Kommunisere og formidle behovet for egnede musikklokaler
 • Ta aktiv del i det nasjonale kompetansenettverket
 • Initiere og gjennomføre tiltak i samråd med oppdragsgivere
 • Utarbeide dokumentasjon og faktagrunnlag for arbeidet med musikklokal

Det er fast kontorplass i Østfold musikkråd (Fredrikstad), Buskerud musikkråd (Drammen) og mulighet for delvis hjemmekontor. Det er likevel en del fleksibilitet i stillingen og arbeidssted vil variere etter behov. En del reisevirksomhet og noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes

Vi tilbyr betalt opplæring og sertifisering som akustikkmåler i Norsk musikkråd. Den som ansettes vil bli en viktig del av det nasjonale nettverket for akustikk og musikklokaler i Norsk musikkråd, og være en del av Nasjonalt Utvalg for Musikklokaler.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha interesse for betydningen av egnede musikklokaler for musikklivet
 • En fordel om du er fagakustiker og/eller har kompetanse innen lyd og akustikk
 • Gjerne erfaring fra akustisk tilrettelegging eller rådgivning for bygg/anlegg
 • Ønskelig med kjennskap til og kunnskap om det frivillige musikklivet
 • Det er en fordel med erfaring/utdanning fra musikkfeltet
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gjennomføringsevne, gode prosjektlederegenskaper og evne til selvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Du ser muligheter og praktiske løsninger
 • Beherske datainnsamling og rapportering (opplæring vil bli gitt)

Engasjementet varer i utgangspunktet ut 2024 med oppstart høsten 2022

Stillingen lønnes i henhold til gjeldende tariffavtale med gjeldende lønnstabeller i hovedtariffavtalen i staten med lønnsspenn 42-69 etter statens lønnsregulativ som Rådgiver avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Spørsmål om stillingen

Tonje Gravningsmyhr, Daglig leder Østfold musikkråd, Mobil 907 33 907, E-post: tonje.gravningsmyhr@musikk.no

Elisabeth Bjørke Knudsen, Daglig leder Buskerud musikkråd, Mobil 922 97 525, E-post: elisabeth.knudsen@musikk.no

Frist
12/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside