Frist
12/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Ved Musikkonservatoriet (MK) er det ledig vikariat i 60 prosent stilling som universitetslektor i akkompagnement. Vikariatet er blant annet knyttet til talentutviklingsprogrammet Unge musikere. Stillingen er ledig i perioden fra 10.08.22 til 01.07.23, så du må kunne starte innen den tid. Arbeidssted er i Tromsø #tromsolove.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er del av UiT Norges arktiske universitet. Enheten ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning og formidling av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. UMAK består av Norges arktiske universitetsmuseum, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og en administrasjon som er felles for hele enheten.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter musikkutøving på bachelornivå, og hørelære med didaktikk og praksis, instrumentaldidaktikk og musikkutøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium.

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole, videregående skole eller som privatopplæring. Programmet er beregnet å gi de fremste talentene ekstra utfordringer og muligheter. Undervisningen er organisert som helgesamlinger fordelt på åtte helger i året. ­

Stillingens arbeidsområde

Hovedarbeidsområdet for stillingen er repetisjon/ akkompagnement knyttet til

 • musikkutøving – bachelor
 • musikkutøving – master
 • talentutviklingsprogrammet Unge musikere

Oppgavene i stillingen er å jobbe selvstendig med den enkelte studenten, spille i instrumentalklasser, konserter, eksamener, opptaksprøver, innspillinger og mesterklasser.

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder ved musikkonservatoriet Lillian Jensen

 • epost: lillian.jensen@uit.no
 • tlf: 77 66 07 32 / +47 920 59 486

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang
 • utøvende mastergrad på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
 • bred utøvende erfaring og veiledningskompetanse innenfor akkompagnement/kammermusikk
 • at du behersker prima vista-spill
 • undervisningserfaring fra universitet/høgskole
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk
 • personlige egenskaper
  – evne til å skape et godt læringsmiljø for studentene
  – fleksibilitet og motivasjon for stillingen og til å øve inn store mengder repertoar av variert vanskelighetsgrad
  – omgjengelighet med gode evner i kommunikasjon og samarbeid
  – evne til å arbeide strukturert og effektivt
  – vilje til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet

Det er en fordel å ha

 • utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) i henhold til krav om kurs eller pedagogisk mappe
 • muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk
 • evne til å kunne ta ting på sparket ved behov

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader.
 • Attester.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser.
 • En liste over alt kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet.
 • Beskrivelse av kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig de du anser som mest betydningsfulle.
 • Det kunstneriske utviklingsarbeidet (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • En liste over undervisningserfaring, eventuelt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse – enten ved å legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan eller ved en samlet fremstilling i form av pedagogisk mappe. Se hvordan.
 • Dokumentasjon som dekker språkkravet. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det vil bli avholdt prøvespill og prøveundervisning.

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. I dette vikariatet legges det opp til 100 prosent av arbeidstiden settes av til undervisning. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Frist
12/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.