Frist
07/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Vi søker en engasjert og løsningsorientert nettredaktør og webmaster med høy kommunikasjonsfaglig og digital kompetanse. Nettsidene ble relansert i 2020 under ledelse av vår nåværende nettredaktør som har fått nye utfordringer annet sted.

NMH er i en prosess hvor vi problematiserer «internsider». Derfor har NMH en tredelt nettløsning for ansatte, studenter og eksterne. De tre flatene tilbyr innhold til målgruppene i parallelle engelske og norske versjoner.

Som nettredaktør sørger du for at flatene våre er nyttige, pålitelige og relevante for målgruppene våre. Du er på brukerens side og bidrar til at NMH oppfyller sine strategiske mål og samfunnsoppdrag.

Framover vil NMH tilby enda bedre nettjenester. Denne utviklingen får du muligheten til å påvirke i samspill med de andre fem i kommunikasjonsseksjonen, dine øvrige kollegaer, eksterne utviklermiljø og designere.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for drift og videreutvikling av nmh.no, student.nmh.no og ansatt.nmh.no.
 • Være bindeledd mellom utviklere, designere, innholdseiere og brukere.
 • Kartlegge og forstå brukerbehov og tilpasse nettsidene deretter.
 • Lede utviklingsprosjekter, lage strategier, planer og kravspesifikasjoner.
 • Veilede NMHs øvrige publisister i publisering og forvaltning av innhold og sørge for at NMH følger kravene til universell utforming, GDPR og klarspråk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minst bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Inngående praktisk erfaring fra ett eller flere CMS. NMH bruker Craft CMS.
 • Erfaring med strategisk nettarbeid.
 • Gode språklige evner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av grunnleggende UX og kode (HTML, CSS, JSON).

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Analytiske evner tuftet på god bruker- og mottakerforståelse.
 • Evne til å ta initiativ, prioritere oppgaver og arbeide selvstendig.
 • Evne til å motivere, ta ansvar, og jobbe effektivt.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr en fleksibel stilling i et dynamisk og kompetent fagmiljø. Du vil tilhøre seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Norges musikkhøgskole.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57–67 (f.t. kr 516 100–615 800 pr. år), eventuelt seniorrådgiver, stillingskode 1364, lønnstrinn 66–76 (f.t. kr 604 700–734 400). Fastsettelse av stillingskode og lønn baserer seg på kompetanse og erfaring. For innplassering som seniorrådgiver kreves vanligvis mastergrad og lang relevant praksis.

Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV inkludert lenker til nettsteder du har jobbet med, og eventuelt eksempler på nettartikler og visuelt materiale du anser relevant.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med kommunikasjonssjef Ståle Tvete Vollan på telefon 46 66 12 73 eller e-post stale.t.vollan@nmh.no.

Frist
07/06/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.