Frist
06/06/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Larvik kommune har 48000 innbyggere. Fellesrådets virksomhetsområde innefatter 12 sokn. Det er 60 stillinger innenfor virksomheten, i tillegg til 11 prester. Kommunen ligger i søndre Vestfold med rike muligheter for sjø- og friluftsliv.Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

I Larvik kirkelige fellesråd har vi dette året flere kantorer/organister som blir pensjonister. Det gjør at vi tilrettelegger for organiststillinger i de forskjellige menigheter som samsvarer med gjeldende forordning og derfor utlyser følgende ledige stillinger som kantor/organist:

 • Kvelde og Hvarnes menigheter 70%

Menighetene har et samlet medlemsantall om 1810 medlemmer. Kvelde kirke er en trekirke fra 1871 med et orgel bygget av August Nielsen restaurert av Junker i 1984. Mekanisk traktur med 10 stemmer. Det er et nyinnkjøpt piano i kirken.
Hvarnes kirke er en trekirke fra 1705 og har et orgel fra Reil bygget i 2005. Mekanisk traktur med 10 stemmer.
I Kvelde og Hvarnes menigheter samlet feirer vi gudstjeneste 3 søndager/måned.

 • Østre Halsen menighet 70%

Menigheten har 4274 medlemmer. Østre Halsen kirke er en arbeidskirke fra 1983. Orgelet er fra 1984 og er bygget av Hammarberg. Mekanisk traktur med 15 stemmer. Det er et flygel i kirken. I Østre Halsen menighet feirer vi gudstjeneste 3 søndager/måned.

 • Hedrum menighet 50%

Menigheten har 2646 medlemmer. Hedrum kirke er en middelalderkirke fra 1060. Orgelet er bygget av Christensen i 1981. Mekanisk traktur med 19 stemmer. Det er et piano i kirken. I Hedrum menighet feirer vi gudstjeneste 2 søndager/måned.

 • Kjose menighet 20%

Menigheten har 219 medlemmer. Kjose kirke er en trekirke fra 1850 med et orgel fra Gangfløt bygget i 1978. Mekanisk traktur med 12 stemmer. I Kjose menighet feirer vi gudstjeneste 1 søndag/måned.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av vaktordningen for gravferder og vielser i Larvik prosti.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 4 års kirkemusikalsk utdanning. Annen musikalsk utdanning/erfaring kan vurderes.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP.  Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt
Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Frist
06/06/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Larvik kommune har 48000 innbyggere. Fellesrådets virksomhetsområde innefatter 12 sokn. Det er 60 stillinger innenfor virksomheten, i tillegg til 11 prester. Kommunen ligger i søndre Vestfold med rike muligheter for sjø- og friluftsliv.