Frist
18/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Utlandet

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med i underkant av 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet, med 50 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionskontor.

NMF har som formål å gjøre musikkorps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsinteresse for barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

NMFs virksomhet bygger på verdiene Fellesskap, trygghet, mestring, utvikling, og hovedstrategien er at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps.Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Utveksling til Sør-Afrika med PULSE

Norges Musikkorps Forbund

For 21 år siden inngikk Norges Musikkorps Forbund (NMF) et partnerskap med den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation (FBF) og Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec). Samarbeidet er et utvekslingsprosjekt som heter PULSE.

PULSE har som hovedfokus å styrke det helhetlige og inkluderende læringsmiljøet i NMF og FBF. Dette gjøres gjennom videreutvikling av digitale læringsplattformer, utvikling og deling av verktøy som bidrar til kompetanseheving hos ledere og medlemmer, og kunnskapsdeling internt og eksternt.

I dette prosjektet trenger vi nå 4-6 prosjektmedarbeidere som i perioden 15. august 2022 -15. oktober 2023 skal jobbe i Field Band Foundation i Sør-Afrika. Det kan etter avtale vurderes om perioden skal ha lenger varighet.

Medarbeiderne skal deles i to team, der ett team skal ha oppholdssted i Johannesburg og ett i provinsen Northern Cape.

Hvilke arbeidsoppgaver skal løses?

 • Oppdatere, utvikle og lede musikk- og livsmestringsopplæring på alle nivå
 • Utvikle innhold til og gjennomføre relevante e-læringskurs
 • Aktiv involvering i FBF`s aktivitetsprogram
 • Utvide digital verktøykasse med forslag til praktiske aktiviteter som styrker helhetlig og inkluderende musikkopplæring
 • Utvikle prosjekt og informasjonsmateriale som øker forståelsen for hvordan foreldre og ressurspersoner kan støtte medlemmene
 • Ajourføre og utvikle prosjektets monitorering- og evalueringsverktøy
 • Styrke kontakten med alumninettverket
 • Bistå med administrative oppgaver etter avtale

Mye reising og noe helgearbeid må regnes med.

Hvem er du?

Du er en person som har relevant utdanning innen pedagogikk, musikk, dans, helse, sosiologi eller lignende. Det er ingen ulempe om du har musikkfaglig og/eller pedagogisk bakgrunn, men det er ikke et absolutt krav. Det er en fordel om du har god kunnskap om LMS og erfaring med Moodle, har gode kunnskaper om og erfaring med monitorering og evaluering, samt ha erfaring med/interesse for organisasjons- og administrativt arbeid og frivillig sektor. Du må ha gode engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig, samt ha sertifikat klasse B.

Det at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er løsningsorienter, strukturert, vant til å arbeide selvstendig, å ta initiativ og påta deg nye arbeidsoppgaver er suksesskriterier for å lykkes i rollen.

Vi stiller krav om politiattest.

Hva kan vi tilby?

 • En spennende erfaring innen internasjonalt prosjektarbeid
 • En unik mulighet til å bli kjent med Sør- Afrikansk kultur
 • En arbeidserfaring som kan gjøre deg mer attraktiv overfor fremtidige arbeidsgivere
 • Et globalt nettverk for fremtiden
 • En variert arbeidshverdag med mulighet til å oppleve unike miljøer og steder i Sør- Afrika man ellers aldri ville reist til

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:
Silvelin Havnevik
Nasjonal rådgiver
Mobil 982 41 177

Lurer du på noe?

Mer informasjon om PULSE prosjektet finner du på:

www.pulsestrongertogheter.com
www.fieldband.org.za
www.musikkorps.no

Frist
18/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Utlandet

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med i underkant av 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet, med 50 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionskontor.

NMF har som formål å gjøre musikkorps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsinteresse for barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

NMFs virksomhet bygger på verdiene Fellesskap, trygghet, mestring, utvikling, og hovedstrategien er at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps.