Frist
31/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Kalender

Ås jazz – en liten jazzfestival

27/01/2023 Kl. 12:00

Viken

Spins, Trills & Glides: NMK & Alessandra Rombolá

28/01/2023 Kl. 18.00-19.30

Oslo

Taffelmusikk!

28/01/2023 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i pedagogikk/ musikkpedagogikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er et vikariat i 50 prosent stilling for perioden 1. august 2022 – 31. juli 2025. Stillingens fagområde er musikkpedagogikk. Undervisning vil primært foregå på mandager, tirsdager og onsdager.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i pedagogikk/musikkpedagogikk i musikkpedagogiske studier og i etter- og videreutdanning, knyttet til følgende områder:

  • Lærerrollen – musikkpedagogens yrkesliv
  • Generell didaktikk
  • Barn og unges læring og utvikling
  • Skole, kultur og samfunn
  • Spesialpedagogikk

Stillingen kan også bli tillagt ansvar for andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Det forutsettes at den som ansettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeide med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere

  • Godkjent lærerutdanning og mastergrad i pedagogikk eller musikkpedagogikk
  • Relevant erfaring med forsknings- eller utviklingsarbeid ut over mastergradsnivå
  • Undervisningserfaring fra høyere utdanning

Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk).

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

I vurderingen av søkerne vil hovedvekten bli lagt på vurdering av den innsendte dokumentasjon av faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og dokumentasjon skal leveres digitalt. Eventuell dokumentasjon som ønskes levert i fysisk format må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen er innplassert i stillingskode 1009 Universitetslektor og lønnes tilsvarende fra kr. 534 400 til kr. 626 100 i full stilling. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Kristin Kjølberg på tlf. 99 01 15 67, e-post kristin.kjolberg@nmh.no eller spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 95 72 19 05, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Frist
31/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk.Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev