Frist
30/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sjef for Hærens musikkorps

Forsvaret

Vi søker en dedikert og engasjert leder som sjef for Hærens musikkorps

Forsvarets fellestjenester (FFT) utfører en rekke tjenester til hele Forsvaret. En av disse er seremonielle tjenester i og for Forsvaret, og produksjoner på vegne av Forsvaret mot et sivilt publikum.

Forsvarets musikk (FMUS) er Norges største arbeidsplass for profesjonelle musikere, og har røtter tilbake til 1600-tallet. FMUS består av fem profesjonelle korps, som ble samlet i én felles musikkorganisasjon 1. januar 2003. FMUS har ansvaret for all musikkvirksomhet i Forsvaret, støtter annen offentlig virksomhet med militærmusikk og produserer konserter for det sivile publikum.

Hærens musikkorps er lokalisert i Harstad, men har hele den nordlige landsdelen som arbeidsplass. Korpset har et tett samarbeid med andre avdelinger i Hæren og Forsvaret forøvrig, og løser årlig en lang rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag. Hærens musikkorps er det yngste profesjonelle korpset i Forsvaret med historikk tilbake til 1911. Korpset består av 27 profesjonelle musikere, og gir konserter i alle sjangre: Fra tidlig klassisk musikk til nyere musikk, pop, jazz og rock. Korpset er kjent for strålende fremføringer på festivaler, konserthus såvel som i felt og på oppstillingsplasser. Hærens musikkorps er en tydelig kulturbærer for Forsvaret, og vi finner dem både i Norge så vel som på internasjonale arenaer.

Stillingen som sjef for avdelingen er nå ledig med fast tilsetting (3-5 år) i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver

Som sjef for Hærens musikkorps følger disse oppgavene:

 • Lede og koordinere virksomheten
 • Oppfølging av ansatte, ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMS regelverk
 • Lede økonomiprosesser i egen avdeling
 • Gjennomføre møtevirksomhet og utvikle samarbeid på tvers av avdelinger i Forsvaret, primært i Nord-Norge
 • Drive militært-sivilt arbeid
 • Bidra til utvikling av Hærens musikkorps og Forsvarets musikk

Ansvarsområde:
Stillingen har personellansvar for avdelingens 30 ansatte. Den er også ansvarlig for vår operative virksomhet, samt forvaltning av avdelingens materiell og budsjetter. Det medfølger ikke kunstneriske oppgaver knyttet til produksjon og oppdrag, da man er omgitt av faglig kompetent personell med dette ansvaret, både i korpset og i Forsvarets musikk.

Kvalifikasjoner

For fast tilsetting som offiser kreves det:

 • grunnleggende offisersutdanning (GOU) eller bachelor/master grad. For søkere uten GOU, vil det gis fortrinn for søkere med grad innen økonomi,
  administrasjon eller HR
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET
 • bestå fysiske krav til nivå 4 (utholdenhet og styrke)
 • gjennomført grunnleggende soldatutdanning (verneplikt) og kurs for særskilt kategori militært tilsatte (SKMT-kurs). Dette kan gjennomføres etter tiltredelse.

I tillegg er det ønskelige at du har:

 • ledererfaring
 • erfaring som budsjett- og resultatansvarlig
 • gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Du bør trives i en hektisk arbeidshverdag, i et miljø hvor kvalitet og faglig nivå settes i fokus. Du bør ha gode analytiske evner, og ha gode sosiale egenskaper for å best mulig kunne benytte dine ansatte for virksomhetens beste. Du har høy arbeidskapasitet, er modig og uredd men samtidig omsorgsfull og tillitsskapende. Som sjef for Hærens musikkorps bør du trives i sosiale situasjoner og tilstelninger, og kunne jobbe strategisk sammen med kollegaer i øvrige deler av Forsvaret.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et positivt og spennende arbeidsmiljø, med dyktige og engasjerte kolleger som brenner for jobben sin. Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein (OF3) lønnstrinn 68 til 75, for tiden kr 626.100,- til kr 715.900,- pr år avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:
Pål Wilhelm Magnusssen
Sjef Forsvarets musikk
Telefon 930 24 754

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets musikk er et viktig samlingspunkt ved mange anledninger, både offisielle og mer uformelle. Etterspørselen av militærmusikk er økende, og musikken løser oppdrag både i og utenfor Forsvaret. Forsvarets musikk er et av Forsvarets mest kjente ansikter utad.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Frist
30/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside