Frist
30/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Privat
Firma
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Munor jobber for utbygging av det profesjonelle musikklivet i Nord-Rogaland og bidrar til et svært rikt og aktivt musikkliv i denne regionen. Det er også et produksjonsselskap som produserer en mengde konserter hvert år. Man står svært fritt i programmeringen.
Munor er arbeidsgiver for Munorensemblet, en veletablert kammermusikkgruppe grunnlagt i 1981 og bestående av 4 erfarne musikere. Besetningen er pr i dag 2 fioliner, cello og piano med hovedvekt på pianotrio.Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Fiolinist i kammerensemble, vikariat 100%

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor)

Fra 1. august 2022 trenger Munor vikar i primariusstillingen på fiolin, 100%, for i utgangspunkter 12 måneder. Ensemblets kjerneområde og hovedkompetanse er klassisk kammermusikk. Man er imidlertid også innom mange andre sjangre gjennom et år.

Fiolinstillingen er i hovedsak primarius i ensemblet, men det er også aktuelt med solistisk innsats samt pedagogisk virksomhet (begrenset til 30%) og konsertmester i Nord-Rogaland symfoniorkester /Harald Hårfagre kammerorkester. Det er også en del planleggingsoppgaver forbundet med stillingen.

Prøvespillsrepertoar:

Mozart fiolinkonsert nr. 4 eller 5, 1.sats m/kadenz, 1. sats fra en av fiolinkonsertene Beethoven, Brahms, Tsjaikovsky eller Sibelius samt innstudering fra Munors klavertrios repertoar (blir tilsendt aktuelle kandidater), prima vista og intervju.

Vi søker en fiolinist med høyt faglig instrumentalnivå, naturlige kammermusikalske lederegenskaper, stor musikalsk oversikt, instrumental allsidighet, gode samarbeidsegenskaper, personlig skikkethet og med interesse for å bidra til utvikling av det lokale musikklivet. Det er ønskelig med formell godkjent utdanning både instrumentalt og pedagogisk, men ikke et krav.

Lønn etter Munors egen tariffavtale med forbundet for kunst og kultur, Creo.

Kontaktperson: Daglig leder Bernhard Gismervik, +47 90980433

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) er et interkommunalt musikerselskap lokalisert i Haugesund. Eierkommuner er Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira. Harald Hårfagre kammerorkester (profesjonelt prosjektbasert kammer orkester) og Nord-Rogaland Symfoniorkester (amatørsymfoniorkester med en gruppe profesjonelle musikere) er eiere. I tillegg er Rogaland Fylkeskommune en vesentlig bidragsyter til driften.

Frist
30/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Privat
Firma
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Munor jobber for utbygging av det profesjonelle musikklivet i Nord-Rogaland og bidrar til et svært rikt og aktivt musikkliv i denne regionen. Det er også et produksjonsselskap som produserer en mengde konserter hvert år. Man står svært fritt i programmeringen.
Munor er arbeidsgiver for Munorensemblet, en veletablert kammermusikkgruppe grunnlagt i 1981 og bestående av 4 erfarne musikere. Besetningen er pr i dag 2 fioliner, cello og piano med hovedvekt på pianotrio.