Frist
31/05/2022

Søknad leveres

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Borealis presenterer et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året. Festivalen så dagens lys i 2004 og presenterer grensesprengende musikk og kunst fra Bergen, Norge og hele verden, gjennom konserter, samtaler, forestillinger, utstillinger, filmprogram, installasjoner, radio, familiearrangementer og workshops.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, men hvor et mangfoldig publikum alltid
føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen, og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden.

Borealis har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet vi eksisterer i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om å ha kjønnsbalanse og et etnisk mangfold på programmet. Organisasjonen og vårt virke skal reflektere vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft.Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder & Produsenter

Borealis

Borealis har nå flere ledige stillinger, og ser etter de rette personene til å tre inn i teamet sitt! De ser etter en kreativ, strategisk, kunstnerisk sterk og engasjert kulturleder som ønsker å føre Borealis inn i en ny utviklingsfase, og to produsenter som vil dele på alle arbeidsoppgaver innen produksjon.

SØKNADSFRISTER
Daglig leder: 31. mai
Produsenter: 24. mai

(Info om produsentstillingene finner du lenger ned på siden)

DAGLIG LEDER – STILLINGSUTLYSNING 
Lyst å lede en kreativ organisasjon? Borealis søker daglig leder.
Søknadsfrist 31. mai | Fast stilling | 100% | Tiltredelse august 2022 | Intervju uke 23
Søknadsbrev og CV sendes inn via søknadsskjema: https://forms.gle/A5B1jTzcFbR12rYPA

Borealis ser etter en kreativ, strategisk, kunstnerisk sterk og engasjert kulturleder som ønsker å lede Borealis inn i en ny utviklingsfase. Daglig leder i Borealis jobber tett med kunstnerisk leder i en delt styringsmodell. Daglig leder er hjertet i organisasjonen. Rollen knytter sammen praktisk overblikk, økonomisk styring og strategisk utvikling for å levere en årlig musikk- og kunstfestival, og for å bygge kompetanse og publikum gjennom året.

Borealis åpner opp for nye kunstneriske formasjoner som ikke passer inn i standardiserte produksjonsmodeller. Derfor kreves det åpenhet og fleksibilitet for å utvikle prosjektene som Borealis tar på seg. Med et lite team som jobber gjennom året, og som utvides i festivalperioden, er det å bygge og opprettholde gode relasjoner til de ulike involverte gjennom året en nøkkeloppgave for daglig leder. En tydelig strategisk visjon og evne til å utvikle Borealis sin økonomiske, men også politiske kapital vil være en av hovedoppgavene dine for å sørge for at organisasjonen vokser på en sunn måte. Erfaring med å sikre finansiering på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, kunnskap til norske støtteordninger, samt erfaring med privat, og internasjonal finansiering vil være en fordel. Dedikasjon i arbeidet med å opprettholde både kvaliteten og mangfoldet i festivalen, og organisasjonen er essensiell. Vi søker en som er interessert i å aktivt utfordre tingenes tilstand, og som sørger for at Borealis tar en ledende rolle i å forme et nytt, mer rettferdig kulturliv.

Som daglig leder har du det operative ansvaret for administrasjon, økonomi, rapportering, kontrakter, lønn, personal og HMS. Søknadsskriving, støtteordninger og kontakt med offentlige myndigheter, på alle nivå, er også en vesentlig del av stillingen. Du er initiativrik og strukturert, og vil sørge for god kommunikasjonsflyt internt i teamet. Du er god til å se de ansatte, og vant til å kommunisere med ulike personligheter.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Delansvar for strategi, kort- og langtidsplaner
 • Søknader, rapportering og myndighetskontakt
 • Økonomistyring og budsjettering
 • Personalansvar og HMS
 • Sekretær for styret

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Borealis ønsker å være en arbeidsplass som ser og utnytter potensialet i den enkelte ansatte, og arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil tilpasses den beste kandidaten. Personlig egnethet kan oppveie for formell kompetanse, og andre kvalifikasjoner enn nedenstående:

 • Bakgrunn innen kulturarbeid, og interesse for utforskende kunst- og kulturuttrykk.
 • Sterkt engasjement innen organisasjons- og verdiutvikling: mangfold, likestilling og bærekraft
 • Erfaring innen økonomisk styring
 • Merittliste over innsamling av både offentlig og privat støtte
 • Visjon for organisasjonsstyring og bemanningsutviklling
 • Erfaring med å navigere kulturpolitiske relasjoner i kommune, fylke, og på nasjonalt samt internasjonalt nivå
 • Et godt øye for detaljer
 • Søker må kjenne seg igjen i våre verdier: raus, nysgjerrig og utfordrende. Borealis ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell- og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

VI TILBYR

 • En variert arbeidsdag med meningsfulle og utfordrende oppgaver
 • Høyt tempo i et sosialt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger på et spennende arbeidsfelt
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Pensjonsordning

ANSETTELESFORM OG STILLINGSPROSENT

 • Fast stilling
 • 100%

SPØRSMÅL OM STILLINGEN?
Kontaktperson: Elise Sæle Dahle
Stillingstittel: Styreleder
Mobil: 982 51 376

 

PRODUSENTER – STILLINGSUTLYSNING

Borealis skal etablere nytt produksjonsteam – søker 2 produsenter
Søknadsfrist 24. mai | 2 engasjement | 40–80% | Varighet til august 2023 | Tiltredelse snarest mulig/august 2022 | Intervju uke 22
Søknadsbrev og CV sendes inn via søknadsskjema: https://forms.gle/orBVhJMF9EKRJCp26

Borealis søker 2 produsenter som vil utgjøre produksjonsteamet til festivalen, og som vil dele på alle arbeidsoppgaver innen produksjon. Produksjonsteamet vil inngå i festivalens kjernestab som lager en fantastisk festival i mars, og tilhørende arrangementer gjennom året.

Produksjonsteamet vil ha ansvar for fremdrift, utvikling og gjennomføring av Borealis sitt kunstneriske program og prosjekter, i tett samarbeid med kunstnerisk leder og resten av staben. Produksjonsteamet skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at vi presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Borealis har en fast liten kjernestab gjennom året, og en festivalstab i perioden fra november og frem til festival i mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen. De nyansatte produsentene vil inngå i kjernestaben.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer, og ha erfaring med produksjon, gjerne på alternative arenaer eller for alternative kunstformer. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift av både kunstneriske og praktiske prosjekter.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i minst et av disse språkene.

Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

ARBEIDSOPPGAVER
Produksjonsteamet skal løse ulike og varierte oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementer og ansvarsområder, i tett samarbeid med kunstnere, utøvere, samarbeidspartnere, leverandører, arenaer, festivalteamet og øvrige ansatte.
Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til oppgaver som:

 • Utvikling av prosjekt i tett samarbeid med kunstnerisk leder og kunstnere
 • Innhenting av teknisk info og behov, og kontakt med teknisk leverandør
 • Forvaltning av Borealis sitt utstyr
 • Oppsett av prøve- og kjøreplaner
 • Reisebestilling
 • Kartlegging av frivilligbehov
 • Kartlegging og organisering av festivalens transport & logistikkbehov
 • Gjennomføring av arrangement
 • Videreutvikling av digitalt produksjonsverktøy
 • Lede og lære opp deler av festivalstaben
 • Ansvar for prosjektbudsjetter og innhenting av tilbud

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Borealis ønsker å være en arbeidsplass som ser og utnytter potensialet i den enkelte ansatte, og arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil tilpasses den beste kandidaten. Personlig egnethet kan oppveie for formell kompetanse, og andre kvalifikasjoner enn nedenstående:

 • Bred kulturfaglig kompetanse og interesse for eksperimentell musikk, sceneproduksjoner og ulike kulturuttrykk
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med øye for detaljer
 • God simultankapasitet og evne til å sikre fremdrift
 • Erfaring som kulturprodusent, teknisk produsent eller konsertarrangør
 • God teknisk forståelse for lyd, lys og scene
 • Gode datakunnskaper og fortrolig med bruk av digitale verktøy
 • Positiv og løsningsorientert lagspiller
 • Kjennskap til AV-produksjon og streaming er en fordel

Søker må kjenne seg igjen i våre kjerneverdier: raus, nysgjerrig og utfordrende. Borealis ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell- og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

VI TILBYR

 • En variert arbeidsdag med meningsfulle og utfordrende oppgaver
 • Høyt tempo i et sosialt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger innen et spennende arbeidsfelt
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Pensjonsordning

ANSETTELSESFORM OG STILLINGSPROSENT
De 2 utlyste stillingene er en omorganisering av et vikariat og en ubesatt prosjektstilling. Begge blir ansatt i engasjement med varighet til august 2023, og det vil være mulighet for forlengelse i fast stilling etter denne perioden.

Begge stillingene lyses ut med stillingsprosent mellom 40–80%, for å finne best mulig sammensetning av kompetanse og personer. Angi gjerne i søknaden hvilken stillingsprosent du ønsker.

SPØRSMÅL OM STILLINGEN
Kontaktperson: Tine Rude
Stillingstittel: Daglig leder
Mobil: 959 05 376

Frist
31/05/2022

Søknad leveres

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Borealis presenterer et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året. Festivalen så dagens lys i 2004 og presenterer grensesprengende musikk og kunst fra Bergen, Norge og hele verden, gjennom konserter, samtaler, forestillinger, utstillinger, filmprogram, installasjoner, radio, familiearrangementer og workshops.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, men hvor et mangfoldig publikum alltid
føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen, og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden.

Borealis har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet vi eksisterer i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om å ha kjønnsbalanse og et etnisk mangfold på programmet. Organisasjonen og vårt virke skal reflektere vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft.