Frist
01/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Teamleder kulturutvikling

Sarpsborg kommune

Team kulturutvikling ligger under virksomhet kultur i kommuneområde samfunn.

Til stillingen ligger ansvaret for Sarpsborg scene, Olavsdagene og Sarpsborg frivilligsentral, samt flere av kommunens egne kulturarrangementer. Team kulturutvikling har for tiden 12,9 antall årsverk.

Sarpsborg scene er byens største kulturscene. I 2019 og 2020 var huset under en storstilt ombygging, og åpnet i ny drakt i august 2020. Blant annet ble hele det scenetekniske anlegget oppgradert, med nytt lydanlegg, nytt lysanlegg, nye trekk, nye sidescener, større hovedscene, ny lasteinngang, orkestergrav, forbedret akustikk og universell utforming. Ombyggingen har gitt scenen muligheter til å tilby oppsetninger som er unike for Østfold.Olavsdagene er en unik festival for regionen, og jobber for at Sarpsborgs historie skal formidles og gjøres relevant for vår egen tid og for framtida. Begrepet Olavs by brukes i visjonen for å vise til byens betydningsfulle og unike historie. Olavsdagene gjennomfører flere arrangement gjennom året. Vikingmarked, teateroppsetning og Olsok markering på sommeren. I tillegg til konferanse og andre arrangement.
Sarpsborg frivilligsentral drives av Sarpsborg kommune. Sentralen organiserer et tjuetall aktiviteter for brukerne, samt ca. 150 frivillige. Teamleder har det økonomiske og personalmessige ansvaret for sentralen. I tillegg møter teamleder i styret, som ellers er sammensatt av politikere og representanter for de frivillige.

Med unntak av Sarpsborg frivilligsentral har alle ansatte arbeidssted på Sarpsborg scene. Det gjelder også teamlederen.

Teamleder sitter i kultursjefens ledergruppe sammen med teamleder kulturskole, teamleder barn og unge og teamleder bibliotek.

Det tas forbehold om organisatoriske endringer innenfor teamets ansvarsområde

Arbeidsoppgaver

Teamleder kulturutvikling med ansvar for drift og utvikling av Sarpsborg scene, Olavsdagene og Sarpsborg frivilligsentral. I tillegg ansvar for 17 mai og andre mindre arrangement.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen kunst- og kulturfeltet minimum bachelor. Realkompetanse kan i særlige tilfeller erstatte kompetansekravet
 • Solid ledererfaring fra kulturfeltet med personalansvar og god forståelse for og erfaring med økonomistyring
 • Relevant kulturfaglig kompetanse, fra for eksempel kulturhusdrift eller større festivaler
 • Gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Evne til å kommunisere, samhandle og dele kunnskap
 • Motiverer, inkludere og inspirerer medarbeiderne dine
 • Være en tydelig leder som peker ut en retning
 • Kreativ og utviklingsorientert
 • Engasjement og serviceinnstilling
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En av de mest spennende stillingene på kulturfeltet i Sarpsborg
 • Et spennende, kreativt og tverrfaglig miljø med mange kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Henrik Gøran Wilhelm Eurenius, Virksomhetsleder, Tlf 95757456

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene «Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig» og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg».
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn»

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Frist
01/05/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside