Frist
14/04/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kultursjef

Fredrikstad kommune

– 100 % fast stilling

Fredrikstad kommune søker etter en tydelig, samlende, strategisk og faglig sterk etatssjef med erfaring fra arbeid med kultursektoren. Stillingen som etatssjef for Kulturetaten som skal bidra til at kommunen opprettholder og videreutvikler sin posisjon som en sterk kunst- og kulturkommune og som evner å sette kultursektoren i sammenheng med utviklingen av andre samfunnsområder.

Kulturetatens kjerneoppgaver er drift av kommunens kulturvirksomheter, plan- og utviklingsarbeid innen kunst- og kulturfeltet og integrering av kultur i samfunns- og byutviklingsprosesser. Etaten forvalter tilskuddsordninger og prosjektmidler, har betydelige saksbehandlings- og utredningsoppgaver innenfor sektoren, og har ansvaret for å planlegge og gjennomføre større byeventer og arrangementer. Etaten har ca 170 ansatte fordelt på ca 90 årsverk, og har et bruttobudsjett på ca 170 millioner kroner. Etaten består av etatssjefens avdeling for kulturutvikling og fem virksomheter; bibliotekene, fritidsklubbene, kulturhusene, kinoen og kulturskolen.

Fredrikstad kommunes visjon er «Den lille verdensbyen». Vi ønsker at Kulturetaten skal være en sentral aktør i å speile denne visjonen og at etaten bidrar til et kultur- og aktivitetstilbud som svarer til innbyggernes behov og forventninger.

Som etatssjef for Kulturetaten får du en spennende lederstilling i en by i sterk transformasjon og utvikling. Du inngår i seksjonsdirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele seksjonen. I tillegg til å lede kommunens Kulturetat vil du være en viktig samarbeidspartner og utviklingsaktør for kommunens mange aktører innenfor sektoren.

Etatssjefen har overordnet ansvar for Kulturetaten, herunder fag, personal, økonomi og internkontroll, samt for å forberede, kvalitetssikre, følge opp og iverksette politiske vedtak. Stillingen har et spesielt ansvar for at etatens tjenestetilbud framstår som innbyggerorientert og tidsriktig, og det forventes at etatssjefen bidrar i kommunens arbeid med å effektivisere kommunens driftsøkonomi.

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en organisasjonskultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring, der et viktig mål er å ta ut potensialene i samarbeidet på tvers av fagmiljøer og enheter i kommuneorganisasjonen.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.
 • Deltagelse i kommunens ledelsesprogram.
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette.
 • P.t. kontorplass på rådhuset, sentralt i Fredrikstad.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • Ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet med erfaring fra både økonomi- og personalansvar, med gode resultater.
 • Erfaring fra arbeid med kultursektoren eller tilstøtende sektorer.

Ønsket kompetanse

 • Formell lederkompetanse.
 • God økonomi- og organisasjonsforståelse.
 • Kulturfaglig kompetanse og kjennskap til etatens ansvarsområder.
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk som regulerer offentlig sektors arbeid.
 • Erfaring fra endring og omstilling av organisasjoner.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å involvere, motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom samspill med både ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, innbyggere og den øvrige kommuneledelsen.
 • Du har evne til å skape resultater gjennom medarbeidernes arbeid.
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt.
 • Du har svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Du har forståelse for framoverlent markedskommunikasjon og innbyggerdialog, som viktig redskap for kommunen.
 • Du er analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking og helhetlige vurderinger.
 • Du har høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet.
 • Du har høy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, innovativ, omstillingsdyktig og løsningsorientert.
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Generelt

Stillingen er ledig for tiltredelse. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 911 38 789.

Spørsmål om stillingen rettes til direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen, tlf.928 66 411.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Frist
14/04/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!