Frist
31/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 750 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – Fiolin/Bratsj

Kulturskolen i Fredrikstad

Hovedoppgaver

Direksjonsoppgaver og undervisning i vårt breddeprogram til stillingen. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle vårt strykermiljø og orkestertilbud sammen med seksjonens ansatte og fagleder. Undervisningen utføres i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2022

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen.
 • Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, er endringsvillig, opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling
 • Du har erfaring fra og metode for å undervise barn og ungdom i gruppe
 • Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplementere vårt eksisterende tilbud
 • Du har erfaring med forestillingsarbeid

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • Et strykermiljø med lange tradisjoner og gode resultater
 • Gode samarbeidsmuligheter med fokus på kompetansedeling
 • Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Ansatte disponerer iPad som arbeidsverktøy
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Kontakter

Lasse Michael Houmark, Avdelingsleder
E-post: lashou@fredrikstad.kommune.no, Arbeid 68959674

John Einar Halvorsrød, Kulturskolerektor
E-post: johhal@fredrikstad.kommune.no, Mobil 97073988, Arbeid 69959720

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Julie Sophie Myhre, tlf. 69959670 eller e-post:
juimyh@fredrikstad.kommune.no. Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Frist
31/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 750 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.