Frist
31/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på vår opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Kulturskolen i Fredrikstad jobber i dag med utviklingen av breddeprogram, blant annet i samarbeid med barnehage og skole/SFO. Vi søker en medarbeider som kan jobbe i våre breddeprogram, hovedsakelig i vårt SFO-samarbeid; «Super – SFO, kulturskolen + SFO = SANT».Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – breddeprogram 20% fast stilling

Kulturskolen i Fredrikstad

Hovedoppgaver

Du får ansvar for å undervisning i grupper i kulturskolens breddeprogramtilbud. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid og felles møtetid.

Super – SFO er et samarbeid med SFO om å gi kunst- og kulturtilbud i SFO-tiden. Undervisningen vil foregå i gruppe, og tilbudet skal være et lekpreget kulturskoletilbud som styrker barns kreative evner gjennom nye kunstneriske impulser, utfoldelse og opplevelse. Undervisningen utføres i skole, barnehage og med andre samarbeidspartneres lokaler. Du vil få mulighet til å være med på å utvikle kulturskolens breddeprogram, sammen med avdelingsleder.

Stillingen er ledig for tiltredelse 01. august 2022. Intervju holdes i uke 16 og 17.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning med pedagogikk, eller musikkterapeutisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen
 • Du behersker norsk som undervisningsspråk

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har bred kompetanse innen ditt fag, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud
 • Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kreativ
 • Du har gode kommunikasjonsevner og skaper gode relasjoner til elever og kollegaer
 • Du har erfaring fra og metode for å undervise i gruppe innen musikk, gjerne fra barnehage eller skole
 • Du har sertifikat tilsvarende klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Muligheter til å påvirke utviklingen av breddeprogram som et nytt satsningsområde ved kulturskolen
 • Ansatte disponerer iPad som arbeidsverktøy
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Kontakter

Charlotte Winsvold Andersen
E-post: chawin@fredrikstad.kommune.no, Mobil 95043290

John Einar Halvorsrød, Kulturskolerektor
E-post: johhal@fredrikstad.kommune.no, Mobil 97073988, Arbeid 69959720

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift. Vi tar forbehold om organisatoriske endringer.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Julie Sophie Myhre tlf. 69959670 eller e-post: juimyh@fredrikstad.kommune.no. Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til intervju.

Frist
31/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på vår opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Kulturskolen i Fredrikstad jobber i dag med utviklingen av breddeprogram, blant annet i samarbeid med barnehage og skole/SFO. Vi søker en medarbeider som kan jobbe i våre breddeprogram, hovedsakelig i vårt SFO-samarbeid; «Super – SFO, kulturskolen + SFO = SANT».