Frist
03/04/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Universitetslektor i akkompagnement

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingen er 50 prosent fast stilling og er ledig fra 1. august 2022. Stillingens fagområde er akkompagnement innenfor klassisk sjanger.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter akkompagnement og veiledning av studenter ved høgskolens ulike studietilbud, samt medvirkning ved høgskolens konserter. Stillingen er primært knyttet til akkompagnement av saksofonklassen ved NMH. Stillingen kan også bli tillagt akkompagnementsoppgaver for hele spekteret av instrumenter innenfor klassisk sjanger utover dette. Hoveddelen av arbeidet består i akkompagnement og veiledning av studenter i individuelle timer. Deler av arbeidet er også tilknyttet ulike former for fellestimer, mesterklasser, konserter, opptaksprøver og eksamener. I stillingen inngår tid til faglig fornyelse og oppdatering.

Stillingen kan også bli tillagt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som ansettes.

Det forventes at den som ansettes deltar i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere universitetslektorkompetanse i akkompagnement, herunder

  • kunstneriske kvalifikasjoner på høyt nivå med innsikt i relevant repertoar
  • solid faglig bakgrunn gjennom utdanning
  • relevant pedagogisk praksis
  • erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer
  • evne til hurtig innstudering, og kapasitet til å mestre et bredt repertoar

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter på egen hånd og i samarbeid på tvers av fag og studier.

Den som ansettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og på engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved ansettelse kunne bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av lyddokumentasjon av utøvende kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere vil i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. Stillingen lønnes som universitetslektor i stillingskode 1009 med kr. 524 900 – 583 500 per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes elektronisk via linken «søk stillingen». Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks 5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Lina Braaten, tlf. 915 88 553, spesialrådgiver Kjetil Solvik, tlf. 957 21 905 eller pr e-post til post@nmh.no.

Frist
03/04/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 235 årsverk.