Frist
20/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/ kirkemusiker

Kragerø kirkelige fellesråd

Det er ledig 80% fast stilling som kantor/kirkemusiker i Kragerø kirkelige fellesråd med tiltredelse så raskt som mulig. Kragerø kommune har ca. 10.700 innbyggere, 5 sokn og tilhører Bamble prosti.

Arbeidet vil foregå i Kragerø kommune med Skåtøy og Støle menigheter som hovedarbeidssted, samt Kragerø kapell som brukes mye til gravferdsseremonier.

Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke. Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette viktige arbeidet.

Orgelet i Skåtøy kirke er det best bevarte Hollenbach-orgelet i Norge. Opprinnelig bygget i 1888. Orgelet gjennomgikk en stor restaurering i 2011 og er tilbakeført, så nært som, i sin originale stand.

Støle kirke har et større elektronisk orgel i tillegg til et 4 stemmers pipeorgel.

2.gangs utlysning

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab.’
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Ansvar for barnekor og musikkarbeid.
 • Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgel og øvrige instrumenter.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer, eventuelt kirkemusikere med annen relevant utdannelse/realkompetanse/kirkemusikalsk utdanning.
 • Søkere må mestre et vidt spekter av musikalske uttrykksformer.
 • Ønskelig med dirigenterfaring fra barne-/ungdoms-/og voksenkor.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, inspirerende, kontaktskapende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Andre opplysninger om stillingen:

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Det må fremlegges tilfredsstillende barneomsorgsattest før tilsetting, jf. trossamfunnsloven §20.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til kirkeverge Anne-Mette A. Bamle, tlf: 91 81 01 48

Søknaden må sendes elektronisk. Se www.kirkejobb.no

Frist
20/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside