Frist
18/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Skandinavias største internasjonale festival for akustisk folkemusikk og verdsmusikk med mottoet: Verda kjem til Førde! Heilårsarrangør og turnéleggar. 5,6 årsverk. Kontorstad i Førde i Sunnfjord.



Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Direktør

Førdefestivalen

Har du erfaring frå kulturfeltet eller kunnskap om folke-/tradisjonsmusikk og trivst med utadretta verksemd, kan du vere den vi er på jakt etter. Vi søker etter ein person som har mot og evne til kreativ kunstnarleg programmering, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, høg arbeidskapasitet og solide administrative eigenskapar. Evne til å leie og skape engasjement både hos stab, frivillige, samarbeidspartar og i det offentlege rom vil bli vektlagt.

Direktøren er kunstnarleg og administrativ leiar for festivalen, og rapporterer til styret for stiftinga. Festivalen har eit kreativt og engasjert arbeidsmiljø med ein stab på seks fast tilsette.

Ansvar og oppgåver

  • Ansvar for festivalen sitt kunstnarlege program
  • Ansvar for å vidareutvikle festivalen
  • Overordna ansvar for økonomi, personal og dagleg drift
  • Samarbeid med norsk og internasjonalt musikk- og kulturliv
  • Samarbeid med offentlege styresmakter og andre samarbeidspartar og aktørar

Kvalifikasjonar

  • Solid kompetanse innan folkemusikk-/verdsmusikk
  • Leiarerfaring og administrativ kompetanse
  • Solid kommunikasjonsevne
  • God framstillingsevne munnleg og skriftleg på norsk og engelsk

Tilsetjing: 5-årig åremålsstilling, som kan forlengast. Tilsetjing frå 5. september 2022.

Løn etter avtale. God pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen

Sigrid Førde
Forretningsutviklar/rekrutteringsrådgjevar
Mobil: 400 21 567

Frist
18/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Skandinavias største internasjonale festival for akustisk folkemusikk og verdsmusikk med mottoet: Verda kjem til Førde! Heilårsarrangør og turnéleggar. 5,6 årsverk. Kontorstad i Førde i Sunnfjord.