Frist
07/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer, Cello

Drammen kulturskole

Spennende og sjelden stilling i Drammen kulturskole!

Drammen kulturskole har ledig stilling som Cello-lærer, hvor en del av stillingen er i El Sistema på Steinberg skole og en del av stillingen er ordinær kulturskoleundervisning på Cello i Kulturskolens lokasjon på Folkets Hus i Krokstadelva.

El Sistema er en ordning hvor alle elevene 2.-4. trinn på en ordinær barneskole får fast ukentlig undervisning på fiolin/cello. Det er et to-lærersystem, hvor en fiolinlærer og en cellolærer underviser grupper på 13-25 elever sammen.

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, keramikk, dans, nysirkus, og animasjon/film/foto. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i Drammen Kommune. Les mer på vår nettside og på sosiale medier (facebook, instagram, og youtube). Drammen kulturskole har tre hovedlokasjoner: Union scene i Drammen, Folkets hus i Krokstadelva og Knutepunkt Svelvik.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i El Sistema på Steinberg skole sammen med fiolinlærer tirsdager og torsdager kl 8.30-14.10
 • Undervisning enkeltelever på cello, fortrinnsvis onsdager kl 16.30-18 på Folkets Hus i Krokstadelva
 • Medvirkning/undervisning i strykeorkester på Folkets Hus Krokstadelva enkelte onsdager kl 18-19.15
 • Oppfølging av konserter
 • Personalmøte ca 1 fredag pr måned (9 totalt) fredager kl 9-13
 • Seksjonsmøte ca 1 time pr måned (10 timer pr år)

Kvalifikasjoner

 • 3-4 år musikkpedagogisk utdanning på høgskole eller universitetsnivå, med cello som hovedinstrument
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God erfaring/resultater med undervisning i store grupper
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Didaktisk trygghet
 • God kompetanse på klasseromsledelse
 • God på formidling av musikkglede
 • God på relasjonsbygging
 • Bør kunne utvise spontanitet i undervisningen

Personlige egenskaper

 • Du evner å skape gode relasjoner til både elever, foreldre og kollegaer.
 • Du er trygg på ditt fag, din undervisning og din rolle
 • Du samarbeider godt i team
 • Du tar ansvar og er løsningsorientert
 • Du er engasjert og kreativ
 • Du er pålitelig

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Kontaktinformasjon
Fredriksdatter, Line, 97131883

Arbeidssted
3053 Steinberg

Nøkkelinformasjon:
Arbeidsgiver:Drammen kommune
Referansenr.:4484392057
Stillingsprosent: 53%
Fast
Startdato: 15.04.2022
Søknadsfrist: 07.03.2022

Frist
07/03/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.