Frist
06/03/2022

Søknad leveres
oslo@akks.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

AKKS er en ideell musikkorganisasjon som arbeider for en bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv. Vårt formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. AKKS Oslo arrangerer kurs i rytmisk og elektronisk musikk, leier ut seks fullt utstyrte øvingslokaler i Brenneriveien 9 på Grünerløkka og arrangerer konserter. Vårt hovedfokus er jenter og kvinner, men vi backer alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak mikrofonen, gitaren, scenen eller miksepulten – uansett kjønn, alder, religion eller etnisitet. AKKS Oslo holder for tiden til på Sentralen og er én av seks avdelinger i Norge. AKKS Oslo består på ansettelsestidspunktet av en administrasjon på 2,6 årsverk.Kalender

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Valdres sommersymfoni – festivalen

21/06/2024 Kl. 1800

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder vikar

AKKS Oslo

AKKS Oslo søker daglig leder vikar i 100% stilling, som kan være med på å videreutvikle organisasjonens visjoner og satsningsområder. Vi kan tilby en spennende og variert jobb i et kreativt miljø på Sentralen i Oslo.

Som daglig leder i AKKS Oslo vil du ha det overordnede ansvaret for bl.a. kursvirksomheten, øvingslokalene og kontakt med medlemmer, samt ha ansvar for økonomi, søknadsskriving, lobbyvirksomhet og oppfølging av styret. Du vil lede en liten administrasjon på tre: én kursansvarlig i 80 % stilling, en øvingslokaleansvarlig i 40 % stilling og en bandskoleansvarlig i 40 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for daglig drift og videreutvikling av organisasjonen, i samarbeid med styret
 • Personalforvaltning
 • Økonomistyring, rapportering og søknadsskriving
 • Oppfølging av prosjekter
 • Kontakt med samarbeidspartnere, musikkmiljøet i Oslo og bevilgende myndigheter
 • Sekretær for styret, herunder forberede styremøter i samarbeid med styreleder og føre protokoll
 • Representere AKKS Oslo i ulike forum, på konferanser, seminarer og lignende
 • Kontakt med AKKS Norge og de andre lokalavdelingene i AKKS
 • Oppfølging av organisasjonens kursvirksomhet, øvingslokaler, arrangementer og øvrige prosjekter

Krav til den som skal ansettes

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå (relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • Ledererfaring, herunder personalansvar
 • Erfaring med økonomistyring
 • Relevant erfaring fra kulturlivet og/eller frivillige organisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid
 • Erfaring med lobbyvirksomhet
 • Erfaring med plan- og strategiarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode evner til kommunikasjons- og relasjonsbygging
 • Kjennskap til byens musikkliv
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Kreativ og utviklingsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Behersker verktøy som Microsoft Office, Tripletex og WordPress

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Trivelig kontor på Sentralen i Oslo
 • Stillingsbrøk 100 %
 • Fleksitid
 • Fastlønn på lønnstrinn 52 i statens hovedlønnstabell. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidstider er ukedager på dagtid, men det må påberegnes noe helg- og ettermiddagstid og noe reising i jobben.

Søknad med CV og referanser sendes til daglig leder Aria Rødseth per e-post oslo@akks.no. Søknadsfrist 28. februar. Tiltredelse snarest. Vikariatet løper frem til 17. mars 2023. Mulighet for forlengelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i AKKS Oslo Aria Rødseth, telefon 919 14 222 / e-post oslo@akks.no, eller til generalsekretær i AKKS Norge Pia Korsnes, telefon 918 53 220 / e-post akks@akks.no.

Vi vil ha en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og ønsker oss kvalifiserte søkere med ulik alder, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

 

Frist
06/03/2022

Søknad leveres
oslo@akks.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

AKKS er en ideell musikkorganisasjon som arbeider for en bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv. Vårt formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. AKKS Oslo arrangerer kurs i rytmisk og elektronisk musikk, leier ut seks fullt utstyrte øvingslokaler i Brenneriveien 9 på Grünerløkka og arrangerer konserter. Vårt hovedfokus er jenter og kvinner, men vi backer alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak mikrofonen, gitaren, scenen eller miksepulten – uansett kjønn, alder, religion eller etnisitet. AKKS Oslo holder for tiden til på Sentralen og er én av seks avdelinger i Norge. AKKS Oslo består på ansettelsestidspunktet av en administrasjon på 2,6 årsverk.