Frist
14/02/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Koordinator for Den kulturelle skolesekken 60% stilling

Kulturskolen, Nordre Follo kommune

Vil du være med og skape gode kulturopplevelser for alle barn og unge i grunnskolen i Nordre Follo kommune?

Vi har ledig stilling som koordinator for Den kulturelle skolesekken (DKS) hos Nordre Follo kulturskole. Koordinatoren er den som utvikler, planlegger og gjennomfører DKS-tilbudet, i dialog med kulturskoleledelsen, skolene og kunst- og kulturaktører.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning, som skal bidra til at alle elevene i grunnskolene får møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk og medvirke til realisering av skolenes læringsmål. Nordre Follo kulturskole har et rikt og mangfoldig kulturliv rundt seg. Vi har ansvaret for Den kulturelle skolesekken gjennom en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune, og leverer et bredt tilbud av høy kvalitet innenfor områdene film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst til de 21 barne- og ungdomsskolene i Nordre Follo kommune.

Arbeidsoppgaver

Koordinator har ansvar for å programmere, drifte og utvikle tilbudet i Den kulturelle skolesekken.

 • Programmering og praktisk tilrettelegging/turnélegging for DKS lokalt
 • Utarbeide planer med budsjett, og levere rapporter med regnskap innen frister gitt i tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen
 • Oppdatere og legge ut informasjon i DKS-portalen
 • Legge til rette for samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturinstitusjoner lokalt.
 • Følge opp og utvikle skolenes mottaksapparat via kulturkontaktene på grunnskolene med informasjon, nettverk/samlinger, kompetansehevende tiltak og veiledning i opplæringen og arbeidet med kulturverter
 • Delta på nettverksmøter med Viken fylkeskommune
 • Ha ansvar for informasjonsflyt og kommunikasjon mellom skolene og utøverne
 • Delta aktivt i samarbeidsprosjekter med administrasjon og lærere

Kvalifikasjoner

 • Minimum Bachelorgrad fra relevant høyskole-/ universitetsutdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert realkompetanse kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Kulturfaglig kompetanse innen områdene i Den kulturelle skolesekken
 • Erfaring med administrative oppgaver og kulturproduksjon/produsenterfaring
 • Kjennskap til Den kulturelle skolesekken og fagfornyelsen i grunnskolen
 • Behersker digitale verktøy og programmer
 • Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia, må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende minimum Norskprøve 3 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har engasjement for kunst- og kulturformidling til barn og unge
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • liker å arbeide selvstendig og strukturert med logistikk og administrative oppgaver
 • har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • er kreativ, initiativrik, endringsvillig og utviklingsorientert
 • ønsker og evner å bidra til et godt arbeidsmiljø

Den vi ansetter, må levere politiattest (opplæringsloven §10-9)

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • et stort og levende fagmiljø i kulturskolen
 • faglige utfordringer
 • gode pensjonsordninger
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
Frist
14/02/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.