Frist
13/02/2022

Søknad leveres
post@energimolla.no

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

EnergiMølla er musikk -og kulturhuset på Kongsberg, som hele året presenterer et mangfold av sjangere og artister. Hver måned har vi en rekke faste arrangementer som MiniMølla for barn, Pop-Quiz, Pub-Quiz, Jazz Kafé, UngJam og MingleMølla. Vi har stifterorganisasjoner som sørger for ytterligere bredde og innhold i programmet; Jazz Evidence, Viseklubben Christian, Kongsberg Krimfesival, Kongsberg Filmklubb og ikke minst Kongsberg Jazzfestival.

EnergiMølla er organisert som en stiftelse, og har per i dag ansatt en daglig leder i 100% stilling og en bookingsansvarlig. I tillegg har vi en stab med lojale og flotte frivillige som sørger for at arrangementene går sin gang.  Spillestedet ble offisielt åpnet 26. oktober 2002, og feirer derfor 20 år med brask og bram i 2022.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

EnergiMølla

Vi søker en daglig leder som kan videreutvikle huset og bidra til en trygg og stabil drift. Som daglig leder vil du ha det overordnede ansvaret for stiftelsens ansatte og den daglige drift, som inkluderer bar og scene. EnergiMølla skal ha et bredt tilbud av ulike kulturuttrykk og sjangre og det blir en overordnet oppgave for daglig leder å sørge for en helhet i tilbudet.  Daglig leder skal legge til rette for at ulike brukere på huset får gjennomført sine arrangementer på en god måte. Vi har de siste årene opparbeidet en stabil og solid økonomi og en av dine oppgaver vil være å forvalte denne egenkapitalen på en god måte.

Vi ønsker at du har relevant erfaring innen drift eller ledelse, helst fra kulturfeltet. Du har god kjennskap til kulturbransjen og norsk musikkliv. Erfaring fra frivillig organisasjon eller stiftelse samt kjennskap til offentlige tilskuddsordninger og kulturpolitiske prosesser er en fordel.

Du er god på å bygge relasjoner, er en omgjengelig person med gode samarbeidsevner. Du har også evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig. Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil bestå av blant annet:

  • Utvikle arbeidsrutiner og prosedyrer for å sikre lønnsom og effektiv drift
  • Økonomi- og resultatansvar
  • Ansvar for å utarbeide driftsbudsjetter i samarbeid med stiftelsens styre
  • Ansvar for bardriften/skjenkebevilling
  • Forberedelse til styremøter samt sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale, regnskapsrapporter og referater.
  • Søknadsskriving og rapportering
  • Oppfølging av samarbeidspartnere og frivillige
  • Sponsoroppfølging og -utvikling
  • Prosjektutvikling og -gjennomføring
  • Oppfølging /forvaltning av EnergiMøllas inventar og tekniske utstyr

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil få muligheten til å arbeide i et stimulerende og kreativt miljø, samt bidra til kulturlivet i Kongsberg.

Helg- og kveldsarbeid må regnes med. Arbeidsgiver er Stiftelsen EnergiMølla Drift.

Din søknad og CV sendes til post@energimolla.no

Frist
13/02/2022

Søknad leveres
post@energimolla.no

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

EnergiMølla er musikk -og kulturhuset på Kongsberg, som hele året presenterer et mangfold av sjangere og artister. Hver måned har vi en rekke faste arrangementer som MiniMølla for barn, Pop-Quiz, Pub-Quiz, Jazz Kafé, UngJam og MingleMølla. Vi har stifterorganisasjoner som sørger for ytterligere bredde og innhold i programmet; Jazz Evidence, Viseklubben Christian, Kongsberg Krimfesival, Kongsberg Filmklubb og ikke minst Kongsberg Jazzfestival.

EnergiMølla er organisert som en stiftelse, og har per i dag ansatt en daglig leder i 100% stilling og en bookingsansvarlig. I tillegg har vi en stab med lojale og flotte frivillige som sørger for at arrangementene går sin gang.  Spillestedet ble offisielt åpnet 26. oktober 2002, og feirer derfor 20 år med brask og bram i 2022.