Frist
31/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Privat
Firma
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Riddu Riddu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. Gjennom 30 år har Riddu Riddu bygget en sterk bevissthet om samisk kultur. Gradvis har festivalen vokst seg større og er en betydelig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen er kunstnerisk ledende innen samiske og urfolks kunst – og kulturuttrykk. Festivalen har programtilbud til hele familien og er inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, lokalt forankret, men med global orientering. Festivalen er organisert som et aksjeselskap, Riddu Riddu Festivála AS (RRFAS), som ble stiftet i februar 2010. Selskapet har et årsbudsjett på ca. 13 millioner.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Riddu Riddu Festivála AS søker en ambisiøs leder av festivalens kunstneriske arbeid gjennom året, med en ukelang festival i midten av juli som årets høydepunkt. Festivalen drives i hovedsak på dugnad, og evne til å inspirere og skape engasjement og samarbeid er viktige egenskaper. Personen vi søker har høyere utdanning og erfaring fra ledelse. Det er en fordel med kjennskap til Riddu Riddu. Relevant erfaring kan veie opp for formell utdanning.

Vår nye leder må ha god kjennskap til samisk kultur og urfolkskultur. Det er en fordel om du behersker samisk og/eller russisk. Du må kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, og trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Festivalsjefen er sidestilt med daglig leder for festivalen og begge rapporterer til styreleder, hver innenfor sitt felt. Stillingen har kontorsted i Manndalen.

Ansettelsesform: Engasjement

Arbeidsoppgaver

Festivalsjefen har det kunstneriske ansvaret for helårsdriften av Riddu Riddu Festivála A/S

herunder:

 • ansvar for konsept og kunstnerisk planlegging
 • lede arbeidet med program
 • markedsføre og representere Riddu Riddu i inn- og utland
 • ha hovedansvar for å lede den frivillige staben
 • lede gjennomføringen av alle arrangementer i regi av Riddu Riddu i tett samarbeid med festivalens produsent, festivalstaben og øvrig administrasjon
 • følge opp strategier vedtatt av styret og bistå daglig leder med å drive fram prosesser i samarbeid med øvrig administrasjon, styret og festivalstaben
 • ha hovedansvar for å følge opp samarbeidspartnere
 • profilere Riddu Riddu gjennom deltakelse på arrangementer og i samfunnsdebatten når det er nødvendig eller passende.
 • ha hovedansvar for å holde kontakt med og utvikle selskapets kulturelle, politiske og organisatoriske nettverk i inn- og utland
 • bistå daglig leder med søknader og dialog med samarbeidspartnere og sponsorer.

Riddu Riddu Festivála er en dynamisk organisasjon, det må derfor regnes med at arbeidsoppgavene kan endres over tid

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god forståelse for kulturarbeid
 • selvstendig
 • strukturert
 • engasjert
 • god inspirator som liker å samarbeide og som får med seg andre
 • fleksibel
 • evne til å jobbe med mange parallelle oppgaver

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø i en solid og veldrevet festival med fire heltidsansatte
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Verden som arbeidssted
 • En berikende mulighet til å bidra i utvikling av sjøsamisk/samisk kultur, samt bidra i den kulturelle opplevelsen som det er å arrangere en internasjonal urfolksfestival.

Tiltredelse for opplæring fra 1.juni. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen

Frode Haugstvedt Henriksen, Daglig leder, Mobil 904 76 513
Frode@riddu.no

Sandra Márjá West, Festivalsjef, Mobil 934 08 355
Sandra@riddu.no

Frist
31/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Privat
Firma
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Riddu Riddu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Nord-Troms. Gjennom 30 år har Riddu Riddu bygget en sterk bevissthet om samisk kultur. Gradvis har festivalen vokst seg større og er en betydelig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen er kunstnerisk ledende innen samiske og urfolks kunst – og kulturuttrykk. Festivalen har programtilbud til hele familien og er inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, lokalt forankret, men med global orientering. Festivalen er organisert som et aksjeselskap, Riddu Riddu Festivála AS (RRFAS), som ble stiftet i februar 2010. Selskapet har et årsbudsjett på ca. 13 millioner.