Frist
23/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og om lag 235 årsverk.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

Har du lyst til å lede økonomi- og HR-arbeidet i et av landets mest spennende utdanningsmiljøer?

NMH søker nå etter seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv. Vi ser etter deg som har solid fagkunnskap innen økonomi- og virksomhetsstyring i statlig virksomhet og uttalte relasjonelle lederferdigheter.

Seksjonen har ansvar for områdene økonomi, regnskap, innkjøp, lønn, personal og arkiv og består av 13 medarbeidere. Seksjonssjefen har budsjett- og personalansvar for seksjonens fagområder og medarbeidere. Seksjonssjefen er en del av den administrative ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for budsjett, økonomi- og virksomhetsstyring
 • Overordnet ansvar for personal- og arkivområdet
 • Risikostyring og internkontroll
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Pådriver for effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser
 • Forberede og legge fram saker for høgskolens styre

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant og dokumentert ledererfaring
 • Erfaring med og meget god forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring i statlig virksomhet, helst fra universitets- og høgskolesektoren
 • Meget god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Strategisk HR-kompetanse og solid digital kompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er en god relasjonsbygger med en inkluderende og raus lederstil. Du må i tillegg være strukturert av natur, være utviklings- og resultatorientert og inneha gode analytiske egenskaper.

Seksjonen var opprinnelig økonomiseksjonen og har fått tillagt fagområdene personal og arkiv. Det er et stort behov for å bygge en felles seksjonsidentitet og at seksjonssjefen er en trygg og tydelig leder for alle. En avgjørende forutsetning for at du skal lykkes i stillingen er derfor at du har et godt utviklet lederskap.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

I tillegg til et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø i en av landets mest spennende utdanningsinstitusjoner kan vi tilby lønn etter statens regulativ som seksjonssjef, stillingskode 1211, lønnstrinn 78 – 85 (f.t. kr 776 900 – kr 948 900 pr. år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges
musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med en våre rekrutteringsrådgivere hos Habberstad (Atle Strande, telefon 908 92 054 / Berit Nygaard, telefon 900 50 849) eller administrerende direktør Tove Tvedt Blix, telefon 928 31 445.

Frist
23/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og om lag 235 årsverk.