Frist
18/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Seksjonssjef for Kunst og kultur

Innlandet fylkeskommune

Vil du bli vår nye seksjonssjef for Kunst og kultur?

Om seksjonen

Seksjon for Kunst og kultur har ledig stilling som seksjonssjef i 100% stilling fra 1. juni 2022

Seksjon for Kunst og kultur er organisert i Kulturavdelingen sammen med seksjonene Den kulturelle skolesekken, Idrett, Kulturarv, Fylkesbibliotek og Fylkesarkivet

Seksjonens oppgaver er forvaltning av tilskuddsordninger, oppfølging og samhandling med kunst- og kulturinstitusjoner, Ungdom/UKM, frivillighet, samt initiere og bidra til utviklingsarbeid innen hele bredden av fagfeltet både nasjonal og internasjonalt.

Seksjonen har 13 medarbeidere inkludert seksjonssjefen.

Vi søker deg som

 • Har et solid kulturfaglig ståsted
 • Er en samlende, engasjert og utviklingsorientert leder
 • Har evnen til strategisk og helhetlig tenkning
 • Har kunst- og kulturpolitisk forståelse
 • Har forståelse og interesse for ledelse og økonomistyring
 • Har gode lederegenskaper og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • Ansettelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

Lede seksjon for Kunst og kultur og ha det faglige ansvaret, samt økonomi og personalansvar.
Lede seksjon for Kunst og kultur som en attraktiv samarbeidspartner.
Lede seksjon for Kunst og kultur med vekt på mangfold som skapes i samspillet mellom kulturinstitusjoner, kunstnere, arrangement, frivillig arbeid og forvaltning.
Være leder for medarbeidere med sterk vilje og evne til samarbeid og utviklingsarbeid
Delta i Kulturavdelingens ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kulturfaglig kompetanse
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Ledererfaring generelt og endringsledelse spesielt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kunnskap og forståelse for forvaltningsnivåene og det politiske nivået

Kontaktperson

Avdelingssjef Kultur, Randi Langøigjelten, Mobilnr 415 21 414.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Frist
18/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside