Frist
14/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konservator

Rockheim og Ringve Musikkmuseum – Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST)»

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er en av landets største kulturinstitusjoner, og består av 12 museer og 25 besøkssteder. Vi har museer innen kulturhistorie, industrihistorie, musikk, kunst, design og kystkultur. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte, formidle og legge til rette for forskning på vår felles historie og kulturarv. Organisasjonen har om lag 230 årsverk, og omsetter for omkring 250 millioner kroner årlig.

Rockheim og Ringve Musikkmuseum er tillagt et nasjonalt ansvar for å dokumentere og formidle den norske musikkarven over et bredt sjangermessig spekter. Sammenslåingen av Ringve og Rockheim skal styrke profilen som ett, nasjonalt musikkmuseum, og innebærer en faglig styrking av kjernevirksomhetene forvaltning, forskning og formidling. Det nye musikkmuseet har et nasjonalt museumsfaglig ansvar for norsk musikkhistorie og musikkinstrumenter, og for forvaltning og formidling av Norges materielle, immaterielle og digitale musikkulturarv.

Et nasjonalt musikkmuseum skal være et møtested hvor musikk og mennesker står i sentrum, med relevans både for fagpersoner, musikkutøvere og allmennheten. Museet skal være en stemme i storsamfunnet på musikkens og musikkarvens vegne, og invitere til dialog med ulike samfunnsgrupper.

Konservator 50% stilling

Vil du være med å bygge et sterkt og framtidsrettet fagmiljø innen musikkfagllig museumsvirksomhet?

Ringve Musikkmuseum og Rockheim søker en konservator med bred musikkvitenskapelig og kulturhistorisk kompetanse. Stillingen vil i hovedsak jobbe med dokumentasjon, forvaltning og kunnskapsproduksjon knyttet til organiologi og norsk musikkhistorie. Den som tilsettes vil inngå i Rockheim og Ringve Musikkmuseum sin felles avdeling for kulturarvsforvaltning, og må påregne delt arbeidssted fordi man må delta i oppgaver og prosjekter på begge arenaene.

Ringve Musikkmuseum og Rockheim sine samlinger spenner fra musikkinstrumenter til arkivalia, digitale bildesamlinger og digitalt skapt materiale.

Arbeidsoppgaver

 • Samlingsforvaltning – digitale og fysiske samlinger
 • Oppfølging av samarbeid med Nasjonalbiblioteket
 • Deltagelse i dokumentasjon og innsamlingsarbeid
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale nettverk
 • Delta i avdelingens daglige arbeid tilknyttet forvaltning, forskning og formidling i henhold til nærmere fastsatt arbeidsavtale

Kvalifikasjoner

 • Høyere kulturfaglig utdanning på masternivå
 • Musikkvitenskapelig kompetanse
 • Erfaring fra kultur- eller museumsfaglig arbeid
 • Ønskelig med kompetanse på programvare for behandling av lyd, film og billedmateriale
 • God forståelse for samfunnsrollen til museene nasjonalt og lokalt

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert med evne til å se nye løsninger
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • 50% fast stilling hos en arbeidsgiver med solide verdier, høy integritet og et sterkt søkelys på samfunnsoppdraget
 • Arbeidstid etter avtale
 • En spennende stilling med personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter i et miljø med stor faglig bredde
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeid i nær kontakt med nasjonale fagmiljø og samarbeidspartnere

MiST ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Stillingen lønnes i stillingskode 1010. Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til museumsdirektør Arnfinn Stendahl Rokne på telefon 902 13 926 eller avdelingsleder for kulturarvsforvaltning Annabella Skagen på telefon 917 87 660.

Frist
14/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside