Frist
30/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Vår visjon:
I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling.

Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.200 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1600 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Pianolærer

Kinn kulturskule

Ledig 75 % stilling som pianolærar i Kinn kulturskule avd. Florø, fom 01. april 2022.

Arbeidsoppgåver

Undervisning av pianoelever individuelt og i samspel/ensemble også med for og etterarbeid

 • Delta og følge opp elever til kulturskulens produksjoner
 • Akkompagnere elevar og lærere både etter note og besifring
 • Samarbeid med elevar, føresette, kollegaer og ledelse.

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3 årig musikkpedagogisk utdanning fra konservatorium/høyskole, med piano som hovedinstrument. Må kunne beherske både klassisk og rytmisk musikk.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe/tenke innovativt og nytt
 • Være lojal og kunne samarbeide godt med både ledelse, kollegaer og føresette.
 • Gode pedagogiske ferdigheter
 • Kunne arrangere for å tilpasse undervisningsstoff og beherske IT og aktuelle programvarer

Vi tilbyr

 • Eige utstyrt undervisningsrom i gode lokale
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter gjeldande tariffar og avtaleverk
 • Offentleg tenestepensjon og forsikringar i KLP

Kontaktinformasjon

Arne Sunnarvik, Tenesteleiar kulturskulen, Mobil 48013151

Frist
30/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Vår visjon:
I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling.

Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.200 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1600 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget.