Frist
24/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Etaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Kulturetaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, frivillig musikkliv og gir mediestøtte.

Vi gir veiledning til arrangører i Oslo, følger opp frivillighetsfeltet og forvalter stipendordninger.

Vi administrerer utleie av atelierer og lokaler fra etatens eiendomsmasse, og tilrettelegger for kulturens arealbehov som del av byutviklingen.

Vi forvalter, formidler og administrerer Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning.

Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkivet, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen Scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Områderektor – to stillinger

Oslo kulturskole

Vil du være med å utvikle og forme Oslo kulturskole?
Vi søker to engasjerte og utviklingsorienterte områderektorer -Oslo kommune, Kulturetaten

Oslo kulturskole er et politisk satsingsområde, og som en av våre nye områderektorer får du mulighet til å ta en sentral rolle i utviklingen av den største kulturskolen i landet. Oslo kulturskole skal i de kommende årene utvides med over 50 % av dagens virksomhet. Undervisningen av dagens over 9 000 elevplasser foregår ved våre egne kulturstasjoner på Grønland og Schous, samt på ca. 80 ulike steder i Oslo. I de kommende årene etableres det i tillegg kulturstasjoner på Manglerud, Voldsløkka og Mortensrud.

Som områderektor vil du få et særskilt ansvar for helhetlig og strategisk ledelse av kulturskolen. Med dette følger et overordnet personal-, budsjett- og fagansvar for egen seksjon/område i tillegg til et stort medansvar for avdelingens utvikling som helhet. For å legge til rette for den kommende veksten er avdelingen inne i en omorganisering der kulturskolen organiseres etter en geografisk inndeling, og hvor områderektorer har et særskilt ansvar for eget geografisk område med tilhørende bydeler og kulturstasjoner.

Hos oss vil du få muligheten til å være med på å påvirke avdelingens tilbud til barn og unge, videreutvikle kulturskolen som ressurs- og kompetansesenter, samt bidra til at kulturskolen er relevant til enhver tid og speiler samfunnsutviklingen.
Som områderektor inngår du i ledergruppen i Avdeling læring og arena i Kulturetaten, og du rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for strategisk og operativ ledelse av kulturskolen og for at kulturskolen leverer på sitt samfunnsoppdrag i tråd med strategier og politiske føringer
 • bidra til omstillings- og utviklingsprosesser for å sikre kvalitet, sørge for gode faglige prioriteringer, riktig ressursutnyttelse og effektivitet.
 • videreutvikle kulturskolens undervisningstilbud
 • styrke vårt arbeid med omdømmebygging internt og eksternt
 • skape nytenkning og fornyelse i tjenestene
 • initiere og følge opp samarbeid med aktuelle samarbeidsaktører, samt relevante utviklingsprosjekt
 • ivareta avdelingens kvalitetsarbeid, eksempelvis utviklingsarbeid og kompetanseheving
 • bidra aktivt i avdelingsdirektørens ledergruppe

Arbeidsgiver kan endre på avdelingens ansvarsområde, noe som vil kunne påvirke rollens ansvar. Med veksten kulturskolen står overfor må det påregnes endringer grunnet omstillinger veksten innebærer.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning innen relevant fagområde, fortrinnsvis kultur-/kunstfag.
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå med dokumenterte resultater
 • erfaring fra omstillingsprosesser og endringsledelse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • relevant erfaring fra utdanning- og/eller kulturfeltet
 • kjennskap til kulturskolen
 • kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser på lokalt nivå
 • lederutdanning er en fordel

Personlige egenskaper

 • tydelig og trygg i lederrollen med god rolleforståelse
 • god strategisk forståelse
 • samlende og utpreget gode samarbeidsevner
 • endringsvillig og utviklingsorientert
 • gode kommunikasjonsevner
 • strukturert og god organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale innenfor Oslo kommunes lønnsregulativ

Kontaktinformasjon

Peder Lund
Seniorrådgiver Capus
97735088
peder.lund@capus.no

Siv Krogh Österholm
Avdelingsdirektør
922 00 570
siv.k.osterholm@kul.oslo.kommune.no

Frist
24/01/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Etaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Kulturetaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, frivillig musikkliv og gir mediestøtte.

Vi gir veiledning til arrangører i Oslo, følger opp frivillighetsfeltet og forvalter stipendordninger.

Vi administrerer utleie av atelierer og lokaler fra etatens eiendomsmasse, og tilrettelegger for kulturens arealbehov som del av byutviklingen.

Vi forvalter, formidler og administrerer Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning.

Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkivet, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen Scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.