Frist
10/12/2021

Søknad leveres
post@safemuse.org

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Safemuse – Safe Havens for Artists ble etablert i 2013 og er en ideell og uavhengig, partipolitisk nøytral forening. Vårt fremste formål er å legge til rette for trygge arbeidsmuligheter for sensurerte, forfulgte og truede kunstnere. Vi arbeider i et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt for å øke forståelsen for kunstnerisk ytringsfrihet som vesentlig for samfunn, demokrati og for den enkelte kunstner.

Vi er en liten administrasjon med et aktivt styre der det er stor plass for kreativitet og nye løsninger. Vår aktivitet spenner over kortvarige og lengre trygge residenser, enkeltarrangementer, turneer, innspillinger og dokumentasjon, politisk påvirkningsarbeid, konferanser og møter, samt annet som kan bidra til å styrke den kunstneriske ytringsfriheten for enkeltkunstnere og for hele samfunnet. Å sørge for finansiering til dette er en vesentlig del av vårt arbeid.Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

RESIDENSKOORDINATOR 50%

Safemuse

Meningsfylt arbeid med spennende og varierte oppgaver i et internasjonalt miljø.

Med bakgrunn i et nytt tilskudd fra Oslo kommune skal vi fra kommende år bygge opp et residensprogram i Oslo. Med forbehold om Oslo kommunes vedtak i budsjettbehandlingen for 2022, søker vi en engasjert, selvgående medarbeider med gode samarbeidsevner i fast 50% stilling.

Vi ønsker oss en kollega som kan utgjøre et positivt tilskudd til innsatsen vår for den kunstneriske ytringsfriheten. Du må være lydhør og tillitsskapende i møtet med kunstnere fra svært ulike bakgrunner og forskjellige land. Residenskoordinatoren vil ha ansvar for oppfølging av kunstnerne i residens, både med praktiske og kunstneriske oppgaver. Residenskoordinatoren inngår i et team med andre fra Safemuse sin administrasjon, samarbeidspartnere og mentorer, for å sikre kunstnerisk utvikling for residenskunstnerne, personlig oppfølging og gode samarbeid. I tillegg skal koordinatoren bidra til utviklingen av residensprogrammet med kunstnersamtaler, workshops, konserter og forestillinger for barn og unge, og det generelle publikum

I våre faste residenser skal vi ta imot truede, forfulgte og sensurerte kunstnere og følge dem opp både faglig og personlig. Vi skal bidra til at kunstnerne i residensopphold får forutsigbare og gode arbeidsforhold, og får utviklet og presentert sin kunst. Det er viktig at vår nye medarbeider har en bred bakgrunn fra, og interesse for kunst i ulike former, og i tillegg engasjement for ytringsfrihet, menneskerettigheter og internasjonale forhold. Vår nye residenskoordinator må kunne arbeide godt i team og utvise fleksibilitet og forståelse i møte med kunstnere fra alle deler av verden.

Vi skal bygge nettverk og samarbeider rundt residensprogrammet med fokus på kunstens betydning i samfunnet, kunstnerisk kvalitet, kunstnerisk ytringsfrihet og menneskerettigheter. Koordinatoren bør derfor ha kompetanse og interesse for å arbeide på tvers av kunstformer og ulike sektorer, nasjonalt og internasjonalt. Du bør ha solid formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Koordinatorens oppgaver

 • Den daglige oppfølgingen av kunstnere i residens
 • Utvikle samarbeid med kunstnere i inn og utland
 • Bidra til å skape, tilrettelegge og utvikle prosjekter i samarbeid med residenskunstnerne og andre prosjektdeltakere
 • Bidra til utvikling av residensprogrammets kunst og samfunnsprogram
 • Rapportering, budsjett og søknader knyttet til residenser
 • Knytte kunstnerne opp mot faglig nettverk

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Bred kunstfaglig bakgrunn
 • Stort nettverk i norsk kunst- og kulturliv
 • Internasjonal erfaring
 • Interesse for menneskerettigheter og kunstnerisk ytringsfrihet
 • Erfaring med kunstnerisk utvikling, kuratering og samarbeider mellom kunstnere
 • Ryddig og nøyaktig rapportering skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God sosial, kulturell og kunstnerisk kompetanse
 • Selvgående, men også en lagspiller
 • Kreativ og lyttende med gjennomføringsevne
 • Evne til å skape positivt engasjement
 • Forståelse for kunstneriske prosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Stillingsstørrelse: 50% fra februar 2022

Lønn etter avtale.

Fleksibel arbeidstid etter avtale.

Noe reisevirksomhet samt arbeid utenom vanlig arbeidstid må påregnes.

Safemuse holder til i åpent kontorlandskap i Sentralen midt i Oslo sentrum.

SØKNADSFRIST SNAREST OG SENEST 10. DESEMBER.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad med referanser og CV sendes post@safemuse.org

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lothe Eriksen, tlf. 928 24 115.

Frist
10/12/2021

Søknad leveres
post@safemuse.org

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Safemuse – Safe Havens for Artists ble etablert i 2013 og er en ideell og uavhengig, partipolitisk nøytral forening. Vårt fremste formål er å legge til rette for trygge arbeidsmuligheter for sensurerte, forfulgte og truede kunstnere. Vi arbeider i et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt for å øke forståelsen for kunstnerisk ytringsfrihet som vesentlig for samfunn, demokrati og for den enkelte kunstner.

Vi er en liten administrasjon med et aktivt styre der det er stor plass for kreativitet og nye løsninger. Vår aktivitet spenner over kortvarige og lengre trygge residenser, enkeltarrangementer, turneer, innspillinger og dokumentasjon, politisk påvirkningsarbeid, konferanser og møter, samt annet som kan bidra til å styrke den kunstneriske ytringsfriheten for enkeltkunstnere og for hele samfunnet. Å sørge for finansiering til dette er en vesentlig del av vårt arbeid.