Frist
08/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Arkivleder

Norges musikkhøgskole (NMH)

Har du lyst til å være med å videreutvikle arkivområdet ved Norges musikkhøgskole?

Er du den vi søker?

Ved Norges musikkhøgskole (NMH) er det ledig stilling som arkivleder. Arkivleder har det overordnede ansvaret for arkivet og skal være en pådriver for videreutvikling av arkivområdet og bidra til økt forståelse i virksomheten for hva som er god og effektiv dokumentasjonsforvaltning.

Vi ser etter deg som har høy arkivfaglig kompetanse, er utviklingsorientert og tenker helhetlig og målrettet.

Høgskolen benytter i dag Public 360 som arkivsystem. Universitets- og høyskolesektoren har inngått avtale om leveranse av nytt saksbehandlings- og arkivsystem, og arkivleder vil få ansvar for mottak og implementering av det nye systemet.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for og daglig drift av arkivet
 • Videreutvikling av arkivområdet – på strategisk og operativt nivå
 • Opplæring, veiledning og brukerstøtte
 • Systemansvar/-administrator for saksbehandlings- og arkivsystem
 • Prosjekt-/prosessledelse

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant arkivfaglig utdanning og erfaring fra praktisk arkivarbeid. Erfaring fra offentlig sektor vil kunne være en fordel
 • God helhets- og organisasjonsforståelse
 • Erfaring med utviklingsoppgaver
 • God kjennskap til elektroniske saksbehandlings- og arkivsystemer
 • Meget god systemforståelse og IT-kunnskaper for øvrig. Erfaring med prosjekt- og prosessledelse fra digitaliseringsprosjekter vil kunne være en fordel
 • Inngående kunnskap om relevant lov- og regelverk
 • Proaktiv med god omstillings- og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

Stillingen som arkivleder er plassert i seksjon for økonomi, personal og arkiv.

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som arkivleder, stillingskode 1072, lønnstrinn 64 – 69 (f.t. kr 583 500 – kr 637 900 pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Ann Hilde Nes på e-post ann.h.nes@nmh.no.

Frist
08/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.