Frist
19/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teater – og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.

Avdelingen har 12 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland og 24 studenter fordelt på årsstudium og masterutdanning.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Programkoordinator

Operahøgskolen (KHiO)

Ved Operahøgskolen er det ledig en fast stilling 50% som programkoordinator. Funksjonen / rollen som programkoordinator er underlagt dekan. Programkoordinatoren samarbeider med fagmiljøet om administrativ gjennomføring av studieprogrammene, blant annet med ansvar for planlegging, koordinering, rapportering og kvalitetssikring. Vi søker etter en koordinator som vil bygge systemer og prosesser for å styrke driften av Operahøgskolens utdanninger. Vi trenger en strukturert person med god kunnskap om- og erfaring fra kunstfeltet opera og også prosessorientert arbeid, samt gode IT kunnskaper.

Arbeidsoppgaver

  • Bistå dekan med fagadministrative oppgaver knyttet til studieprogrammene
  • Bistå dekanen med å følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til arbeidsplan)
  • Studentkontakt for programadministrative saker
  • Koordinere og utarbeide semesterplan og undervisningsplaner
  • Sørge for at gjennomføring av emneevaluering, sensoroppnevning og eksamener skjer i henhold til studieplanen
  • Støtte god kopling mellom studieplan, læringsutbytte beskrivelser, undervisnings- og vurderingsformer
  • Koordinering og oppfølging av studentenes sceneproduksjoner
  • Administrativ oppfølging av gjestelærere/timelærere og veiledere i samråd med fagmiljøet
  • Delegert budsjett- og attestasjonsansvar og økonomioppfølging for studieprogram
  • Koordinere eksamensavvikling i samarbeid med studiekonsulent og avdelingskoordinator
  • Forfallende oppgaver knyttet til den daglige driften av studieprogrammene

Den ansatte forutsettes å delta i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieretning og programkoordinatorrolle ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, tilsvarende mastergradsnivå. Dokumenterbar relevant realkompetanse for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte krav om høyere utdanning
  • Minst tre års administrativ- og organisatorisk erfaring innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis fra universitets/ høgskolesektoren
  • Kunnskap om utdanningssektoren og om fagområdet opera vil være en fordel samt interesse for å jobbe med studieprogram-administrasjon
  • Gode IT-kunnskaper, særlig i Word, Excel og Powerpoint, og relevante læringsplattformverktøy

Ved vurdering av søkere til programkoordinatorstillingen legges særlig vekt på at søkeren har god kjennskap til og interesse for opera og høyere utdanning

Personlige egenskaper

  • Svært gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner da stillingen innebærer tett samarbeid med dekan, fagansatte, studenter og administrasjon innen ulike fagområder
  • Evne til å jobbe systematisk, effektiv og analytisk, kunne håndtere flere oppgaver samtidig og trives med administrative arbeidsoppgaver
  • Evne til selvstendig prosjektarbeid og god gjennomføringsevne
  • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
  • Evne til å jobbe langsiktig og strategisk med å iverksette avdelingens visjoner

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kunsthøgskolen tilbyr

  • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
  • Flotte lokaler på Grünerløkka
  • Stort kunst-og kulturtilbud
  • Trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forskikringsordninger

Lønn etter statens regulativ – brutto som rådgiver SKO 1434 fra kr 543 500 til kr 574 700 (LTR 60-63) eller seniorrådgiver SKO 1364 fra kr 574 700 til kr 615 800 (LTR 63-67) avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesråd er ansettelsesmyndighet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Anna Einarsson, dekan ved Operahøgskolen på telefon +47 98662976 eller e-post annaeina@khio.no

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) ta kontakt med HR; e-post hr@khio.no

Frist
19/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teater – og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.

Avdelingen har 12 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland og 24 studenter fordelt på årsstudium og masterutdanning.