Frist
06/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene «Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig» og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn»Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver for Olavsdagene

Sarpsborg kommune

Olavsdagenes visjon er: Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes – i Olavs by . Olavsdagene jobber for at Sarpsborgs historie skal formidles og gjøres relevant for vår egen tid og for framtida. Begrepet Olavs by brukes i visjonen for å vise til byens betydningsfulle og unike historie. Olav Haraldsson og Olavsarven er kjent langt utover Norges grenser. Denne historien og denne arven tilhører Sarpsborg.

Gjennom satsingsområdene kulturell kompetanse, kulturbasert næring og stedsutvikling jobber Olavsdagene for å oppnå sitt hovedmål: Å befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette bygger oppunder målene i Olavsdagenes egen strategiplan, kommunens kommunedelplan for kultur og den overordnede samfunnsplanen.

Innenfor dette rammeverket jobber medarbeiderne i Olavsdagene med å utvikle interessante kulturelle opplevelser, med tyngdepunktet knyttet til sommerfestivalen. Olavsdagene arrangerer hver sommer et internasjonalt vikingmarked i Landeparken, og spelet om Olav den Heldige . I tillegg samarbeider vi med en rekke partnere for å lage arrangementer i sentrum rundt olsok, alt under Olavsdagene-paraplyen.

Olavsdagene er også representert i styringsgruppa for Nasjonaljubileet 2030, som er en retningsgiver for vårt arbeid i strategiperioden 2018-2030. Vi utvikler for tida også et ungdomsprogram der den nye medarbeideren vil få en viktig rolle.

Olavsdagene har i dag ca. 2,5 årsverk. Festivalen eies og drives av Sarpsborg kommune, og er organisert i team kulturutvikling i virksomhet kultur. Teamet organiserer i tillegg Sarpsborg scene og Sarpsborg frivilligsentral, samt flere andre av kommunens utadrettede kulturarrangementer. Du vil således bli del av et levende og kreativt arbeidsmiljø. Kontorsted er Sarpsborg scene.

Arbeidsoppgaver

 • Konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av Olavsdagenes arrangementer i samarbeid med den øvrige staben
 • Bygge nettverk på vegne av Olavsdagene
 • Hovedansvar for markedsføring og kommunikasjon
 • Saksbehandling for styringsgruppa og andre politiske organer
 • Andre oppgaver som naturlig faller til virksomhet kultur kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis fra kulturfag, historie og/eller samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring fra planlegging og gjennomføring av store kulturarrangementer
 • Dokumentert erfaring fra markedsførings- og kommunikasjonsarbeid
 • Dokumentert erfaring fra å gjøre ideer til en realitet

Vi søker deg som

 • Trives godt i spennet mellom strategisk og operativt arbeid
 • Er en god lagspiller, men som også har evnen til å jobbe selvstendig
 • Er bredt orientert om samfunnsutviklingen
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Er kreativ og idérik, men samtidig strukturert og med evne til å jobbe planmessig
 • Har kjennskap til historien om Olav den hellige og Sarpsborg, og har både lyst og vilje til å gjøre ytterligere dypdykk
 • Er en god nettverksbygger og som ikke går av veien for å jobbe med å forbedre Olavsdagenes internasjonale relasjoner
 • Som elsker nedrigg etter festivalslutt like mye som planlegging og opprigg
 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne, gjerne på flere språk enn norsk
 • Erfaring fra bruk av Microsoft 365

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tverrfaglig miljø og nettverk
 • Et kreativt arbeidsmiljø med mye humor
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Stor påvirkning på sluttproduktet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Halvor Titlestad, Teamleder, Telefon 951 27 360

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Frist
06/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene «Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig» og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn»