Frist
30/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – musikklek

Asker kulturskole

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning av musikklekgrupper i breddeprogram
 • for- og etterarbeid knyttet til undervisning
 • planlegging og gjennomføring av undervisning, visninger og ulike prosjekter
 • oppfølging og kontakt med elever og foresatte
 • deltagelse i møter i fagseksjoner, lærerteam, lærerkollegiet som helhet og med skolens ledelse

Undervisningssted er i dag på Borgen innbyggertorg på tirsdager og Sydskogen skole på onsdager

Kvalifikasjoner

 • musikkfaglig utdannelse fra høgskole/universitet, minimum Bachelor-grad
 • pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
 • gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Søkere som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å forberede demonstrasjon av undervisning og undervisningsmateriell i faget. Prøveundervisning kan bli aktuelt i forbindelse med annengangs intervju.

Personlige egenskaper

Vi søker kulturskolelærer som ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen, er en god lagspillere, som er åpne for samarbeid, har god digital kompetanse, og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • arbeid organisert i lærerteam
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • mulighet for faglig utvikling
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • 20% stilling

Spørsmål om stillingen

Tor Åge Moan Schunemann, Avdelingsleder
Telefon 976 70 342

Om arbeidsgiveren

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg
sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet
med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette
for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er
den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og
tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Frist
30/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside