Frist
06/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Klaverpedagog

Knuden -Kristiansand kulturskole

Knuden- Kristiansand kulturskole er Sørlandets største kulturskole og vi gir ukentlig undervisningstilbud til i underkant av 2000 elever i hele Kristiansand kommune. Vi tilbyr et mangfold av undervisningstilbud innenfor musikk, visuell kunst, scenekunst og digitale kunstutrykk. Og gjennom Kulturrullatoren, Den kulturelle skolesekken og egne elevproduksjoner er vi også en betydelig bidragsyter til helt unike kulturopplevelser for både store og små i Kristiansand. I år ønsker vi å videreutvikle og styrke pianoseksjonen og søker en fremoverlent klaverpedagog som kan være med på laget vårt, som har tingene på stell og er på hugget etter å videreutvikle fagseksjonen sammen med gode kollegaer.

Vi søker en klaverpedagog til en fast 100% stilling, som kan undervise elever på et høyt ferdighetsnivå og som kan motivere elevene våre til å utvikle talentet sitt. Undervisningen vil per i dag foregå på Musikkens hus og Søgne Gamle prestegård på ettermiddag og kveldstid. Det må også påregnes noe arbeid i helgene. Vi på Knuden er utviklingsorienterte og vil være en aktiv samfunnsaktør innenfor kunstfeltet. Det vil derfor ligge til stillingen at arbeidsoppgaver og innhold vil kunne bli endret ved behov. Vi har et mål om at arbeidsplassen vår skal gjenspeile et mangfold av befolkningen, og oppfordrer deg til å søke stillingen uavhengig av hvilken bakgrunn du har.

Vi håper på å få deg med på laget!

Arbeidsoppgaver

 • musikkundervisning av barn og unge på et høyt ferdighetsnivå
 • undervisning innenfor ulike metoder og undervisningsformer (en til en undervisning,
 • undervisning i grupper, masterclass og produksjonsrettet undervisning o.l).
 • planlegging og deltakelse på konserter, produksjoner og prosjekter
 • oppfølging av elever og foresatte
 • deltakelse på møter, seminarer og planleggingsdager

Kvalifikasjoner

 • Minimum gjennomført mastergrad innen utøvende klassisk klaver på universitets-/ høyskolenivå med godkjent pedagogisk utdanning (søkere som ikke har godkjent pedagogisk utdanning må forplikte seg til å ta dette innen tre år etter ansettelsen)
 • Det er ønskelig at søker har god digital kompetanse med kunnskap om bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter

Dokumenterte ferdigheter/erfaringer innenfor ett eller flere av følgende felt:

 • akkompagnementsspill av krevende verk
 • erfaring som profesjonell musiker og kunnskap om musikkbransjen
 • erfaring og/eller kompetanse innen klavermetodikk og didaktikk til å undervise på universitetsnivå
 • tilrettelegging og undervisning av musikkteoretisk lærestoff for ungdom
 • praksisveiledning av studenter
 • utvikling og gjennomføring av faglige (f.eks. masterclass) og sosiale arrangementer (f.eks. elevkvelder) for pianoelever i alderen 14 — 25
 • utvikling og gjennomføring av opplegg for kollegaveiledning/pådriver i faglig utviklingsarbeid
 • coaching av elever som står på springbrettet til å velge seg en profesjonell karriere

Personlige egenskaper

 • evne til å motivere til faglig utvikling hos elevene og bidra til at elever velger seg videre på vårt fordypningsprogram
 • gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og evnen til å skape engasjement hos både elever og kollegaer
 • god rolleforståelse med evnen til å både være under ledelse og evnen til å lede andre
 • evne til å vise omsorg og støtte og samtidig kommunisere tydelige forventninger
 • omstillingsdyktig, nytenkende og åpen for nye oppgaver og utfordringer
 • aktiv bidragsyter til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • evne til å både jobber kreativt og strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet tillegges stor betydning
Det kreves at den som tilsettes kan fremlegge politiattest

Søkere må påregne prøvespill og/eller prøveundervisning i utvelgelsesprosessen

Vi tilbyr

Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til regulativ for musikk- og kulturskolelærere

Stort fagfellesskap med engasjerte kollegaer

Være del av en organisasjon i stadig utvikling og omstilling

Gode muligheter for kompetanseutvikling

Stillingen vil ha 6 måneders prøvetid

Kontaktinformasjon
Tor Egil Vaule Andersen, Leder, 95930237

Arbeidssted
Kongens gate 54
4608 Kristiansand S

Frist
06/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside