Frist
22/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Lærer på klarinett

Asker kulturskole

Asker kulturskole søker lærer på klarinett 28% vikariat i perioden 1.1.2022 – 31.07.2023. Undervisningssted (for tiden) er i Asker sentrum på mandager.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning individuelt og i grupper i breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram
 • For- og etterarbeid knyttet til undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning, forestillinger, visninger og ulike prosjekter
 • Oppfølging og kontakt med elever og foresatte
 • Deltagelse i møter i fagseksjoner, lærerteam, lærerkollegiet som helhet og med skolens ledelse

Vi ønsker å se denne utlysningen i sammenheng med utlyste engasjement i 10% stilling som lærer på kulturskolens fordypningsprogram i perioden 01.01.2022 – 31.07.2022

Kvalifikasjoner

 • Utøvende kunstfaglig utdannelse innen klarinett fra høgskole/universitet, minimum Bachelor-grad
 • Pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
 • Gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søkere som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å forberede demonstrasjon av undervisning og undervisningsmateriell på instrumentet/i faget. Prøveundervisning kan bli aktuelt i forbindelse med annengangs intervju.

Vi søker

Vi søker kulturskolelærer som brenner for kunstfagene, er gode lagspillere som er åpne for samarbeid, har god digital kompetanse, og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer, og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling.

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeid organisert i lærerteam
 • Stort fagmiljø i kulturskolen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Kontaktperson

Tor Åge Schunemann, avdelingsleder, mobil: 97 67 03 42, tor.age.schunemann@asker.kommune.no

Frist
22/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.

Asker kulturskole har om lag 2000 elever og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.