Frist
22/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rektor

Stavanger kulturskole

Stavanger kulturskole er med sine 3900 elevplasser og 150 ansatte (fordelt på 70 årsverk) en av landets største kulturskoler med undervisning innen fagene musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Kulturskolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og fire avdelingsledere.

Kulturskolen holder til i Bjergsted kulturpark og har der gode samarbeidspartnere i naboene: Stavanger symfoniorkester, Stavanger katedralskole MDD, UiS -fakultet for utøvende kunstfag, Norges musikkorps forbund, De unges orkesterforbund, Mai-jazz m.fl. Kulturskolen har også 5 kommunedelskulturskoler.

Stavanger kulturskole legger stor vekt på å være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere, og er et ressurssenter med et mangfoldig tilbud. Gjennom et utstrakt samarbeid med barnehager, grunnskoler, sykehjem, helsestasjoner og PPT tjeneste, får ca 4500 innbyggere fra 0-100 år et ukentlig tilbud fra kulturskolen.

Et av kulturskolen største satsingsområder er -kvalitet i alle ledd – og skolen har utarbeidet en egen kvalitetsplan, der målet er at både undervisningen og arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av vår visjon «Glede-opplevelse-fellesskap». Kulturskolen er inne i en pågående prosess med å videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet på skolen.

Kulturskolen har administrativt ansvar for organisering av Stavanger kommunes DKS-tilbud til alle grunnskolene i byen.

Les mer på kulturskolens hjemmeside: www.stavangerkulturskole.no

Arbeidsoppgaver
Som rektor vil du få ansvar for kulturskolens faglige og sosiale læringsresultater.

 • Du får ansvar for å utvikle skolen og holde deg oppdatert på, og følge opp nasjonale planer og utredninger om kulturskolefeltet, blant annet
 • Fremtidens kulturskole og stortingsmelding 18 (2020-2021) – Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.
 • Du vil være personalleder og sammen med assisterende rektor og fire avdelingsledere utgjøre skolens ledelse.
 • Du vil som rektor ha ansvar for skolens totale drift og økonomistyring.
 • Du vil samarbeide med kulturskolens styre, interne og eksterne samarbeidspartnere, uformelle og formelle organer.
 • Som virksomhetsleder i Stavanger kommune følger rektor lov og avtaleverk, god forvaltningsskikk og har et helhetlig lederansvar.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning innen kunstfag samt pedagogisk utdanning og pedagogisk erfaring.
 • Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.
 • For søkere med høyere utdanning innen kunstfag, pedagogisk utdanning og pedagogisk erfaring, solid relevant ledererfaring og dokumenterte resultater innenfor området kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning.

Personlige egenskaper

 • Du har en raus lederstil og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs, og er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.
 • Du er en pådriver og kan lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap.
 • Du er en trygg og modig leder som ønsker å være synlig og tilgjengelig i hverdagen.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter, og inkluderer ansatte gjennom åpne utviklings- og beslutningsprosesser.
 • Du er tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Som rektor i stavangerskolen får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø.
 • Stavanger kommune har et godt støtteapparat og et engasjert rektorkollegium.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hjemjobbhjem.
 • Stillingskode 995102 – Rektor.
 • Lønn etter avtale.

 

Frist
22/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside