Frist
21/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdannings-institusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kommunikasjonssjef

Norges musikkhøgskole (NMH)

Har du bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og et engasjement for musikk og kunst? Da er du kanskje den vi ser etter.

Som kommunikasjonssjef ved Norges musikkhøgskole får du mulighet til å jobbe i et utdanningsmiljø med talentfulle musikkstudenter og sterke fagmiljøer som brenner for å skape gode musikkopplevelser. Vi ser etter en leder med bred kommunikasjonsfaglig erfaring og med engasjement for musikk og kunst.

Kommunikasjonssjefen har det overordnede kommunikasjonsansvaret eksternt og internt. Ansvaret omfatter blant annet profilering, posisjonering, samfunnskontakt, forskningsformidling, presse- og mediehåndtering og markedsføring av arrangementer. Du har teft for gode historier og vet hvordan du når frem med et budskap. Stillingen krever god arbeidskapasitet og solide gjennomføringsevner.

Du vil ha lederansvar for fire dyktige medarbeidere med sammensatt faglig bakgrunn. Kommunikasjonssjefen rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale oppgaver

 • Være kommunikasjonsfaglig rådgiver for ledelsen
 • Bygge NMHs omdømme overfor potensielle søkere, i norsk offentlighet og internasjonalt
 • Videreutvikle gode kommunikasjonsløsninger internt
 • Ha et overblikk over fremtidsrettede kommunikasjonsmetoder
 • Ansvar for NMHs nettsider og SoMe
 • Ansvar for å videreutvikle og implementere NMHs kommunikasjonsstrategi

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen kommunikasjon, journalistikk eller markedsføring. Særlig relevant kommunikasjonspraksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Ledererfaring
 • Erfaring med ledelse av strategisk kommunikasjonsarbeid
 • God teknologisk innsikt i relevante kommunikasjonsverktøy
 • Teft for og erfaring med sosiale medier som markedsføringsmulighet
 • Kjennskap til organisering og politiske beslutningsprosesser i UH-sektoren vil være en fordel

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som seksjonssjef, stillingskode 1211, lønnstrinn 73 – 78 (f.t. kr 689 600 – kr 776 900 pr. år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, telefon 915 59 752.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk.

Frist
21/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdannings-institusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.