Frist
01/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teaterhøgskolen og avdeling Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Operahøgskolen

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Ledig stilling som doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Operahøgskolen.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) består av seks avdelinger innen utøvende og skapende kunstnerisk praksis som sammen gir et rikt multi-disiplinært fagmiljø: Kunst og håndverk, dans, design, billedkunst, opera og teater. Kunsthøgskolen utdanner og utvikler utøvere og skapere på de høyeste internasjonale nivå innenfor og på tvers av disse kunstneriske fagfelt.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i kjernen av mange kunstneriske arbeidsprosesser, og KHiO understøtter og utvikler dette fra bachelornivå til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsutdanningen gir utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenner de utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.

Kunsthøgskolens doktorgradsprogram har som mål å drive kunstnerisk utviklingsarbeid med internasjonal relevans som frembringer ny kunst, scenekunst og design, ny kunnskap og nye perspektiv på kunst, kultur og samfunn gjennom en undersøkende praksis. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende og utvikle fagfeltet og stipendiatens egen praksis – og er sterkt forankret i kunstnerisk praksis.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Nye kunnskapsrom og kontekstuelle rammeverk oppstår gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet og bidrar til ytterligere styrking av kunstnerisk produksjon, design og scenekunst.

Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsstipendiater forventes å delta aktivt i fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid både på KHiO og nasjonalt. Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger.

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved avdeling Operahøgskolen

Operahøgskolen har et nasjonalt ansvar for operautdanning i Norge. Med lærekrefter og sceniske fasiliteter i verdensklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sang, skuespillteknikk og språk er sammen med sceniske produksjoner og konserter grunnpilarene i studiet. Arbeid med profesjonelle regissører, dirigenter og fullt sceneteknisk team gir studentene en allsidig, praksisnær utdannelse.

Operahøgskolen har tett kontakt med Den Norske Opera & Ballett og andre musikkinstitusjoner i Norge og er medlem av flere internasjonale nettverk for operaakademier. Operahøgskolen søker kandidater som ønsker å utvikle fagfeltet opera som en viktig og meningsfull kunstart i vår tid. Sangere, musikere, dirigenter, komponister, librettister, regissører, koreografer, scenografer, dramaturger etc. oppfordres til å søke.

Tiltredelsesdato 01.10.2022. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.  Søknadsfrist 01.12.2021.

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk. Ved ansettelse stilles krav om at ansatte oppnår en viss norskkompetanse innen rimelig tid.

Krav til søker og til søknaden

Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.

Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

Ved vurdering av søknader, vil personlig egnethet for å gjennomføre phd/ forskningsprosjekt bli vektlagt.

Kunsthøgskolen tilbyr

Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i LR20 alt.10, med begynnerlønn som tilsvarer ltr. 54 ( LO Stat, Unio og YS Stat lønnstabell) kr 491 200 brutto pr år. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad

Det søkes gjennom Kunsthøgskolens søknadsportalen jobbnorge.no.

Følgende vedlegg er obligatoriske og må lastes opp i søknadsportalen:

VENNLIGST MERK ALLE VEDLEGG TYDELIG

Vedlegg 1 Utfylt søknadsskjema, lastes ned her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

Vedlegg 2 Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner kreves for tilsetting som doktorgradsstipendiat og opptak til doktorgradsprogrammet, dvs. utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. (vitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse).

Vedlegg 3 Utfyllende CV (i tillegg til å bruke CV funksjonen i søknadsportalen skal vedlegges en egen CV om kunstnerisk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid)

Vedlegg 4 Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

  • Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, f.eks.:
  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved video, fotografier eller liknende
  • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
  • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
  • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Anna Einarsson,mobil 986 62 976, e-post annaeina@khio.no

For generell informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram, vennligst se her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR-teamet: hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med «Doktorgradsstipendiat – avdeling Operahøgskolen».

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.

Informasjonsmøte

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et informasjons-webinar for søkere 3. november 2021 fra kl. 17:00 – 19:00.

Påmelding til webinaret skjer på khio.no.

Påmeldingslenke publiseres 2 uker før informasjonsmøtet.

 

Frist
01/12/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teaterhøgskolen og avdeling Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.