Frist
14/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/organist

Lommedalen menighet

Lommedalen menighet søker en engasjert og kreativ kantor/organist til å lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten. Det musikalske livet i Lommedalen kirke er variert og vitalt. To barnekor, Ten Sing og flere voksenkor, husband og andre frivillige musikere og sangere bidrar i gudstjenestene og med egne konserter og innspillinger. Kirken har et 21 stemmers Ryde og Berg orgel fra 1999 og et Yamaha C7 flygel.

Stillingsprosent: 70

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Spille til og sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus
 • Støtte og stimulere korene, være medansvarlig for barnekorene og dirigent for voksenkor
 • Delta i konfirmantarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • Spille på trosopplæringstiltak som ToStemt og Barnesang for 3-åringer
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Være stabens representant i kulturutvalget
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar for musikkfeltet
 • Medansvar for det tekniske når det gjelder lyd og bilde

Kvalifikasjoner

 • Kantorutdanning jmf utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer. Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan bli vurdert
 • Beherske orgel, piano og samspill med andre i band
 • Erfaring med korvirksomhet og annet menighetsbyggende arbeid
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20

Personlige egenskaper

 • Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
 • Et stort og flott kirkerom med god akustikk, en anerkjent konsertkirke
 • Kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
 • Et sterkt og unikt, lokalt musikkmiljø, med mange frivillige tilknyttet kirken
 • Et sterkt fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle kirkemusikalske stillinger
 • Mentorordning for nyansatte

Annet

 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Lommedalen menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Hos oss vil du inngå i et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger fra alle menighetene. Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser.
 • Du må trives med kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale.
 • Oppstart 01.01.22, eller etter avtale

Kontaktinformasjon

Vibeke Thunes Olsen
Kirkeforvalter
41510750
vo679@kirken.no

Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
982 67 801
ka434@kirken.no

En åpen dør – inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt.Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor/kirkemusiker, ungdomsleder, ungdomsarbeider, kateket, menighetspedagog, barnekoordinator, kirketjener og sekretær.

Les mer om menigheten her: http://www.lommedalen-menighet.no/

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv – og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Se også vår facebookside

 

Frist
14/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside